В края на месец декември 2021 г. ДФЗ публикува на сайта си анкета, с която иска да провери дали фермерите, кандидатствали по ПРСР, са доволни от работата на Фонда и в каква насока може още да се работи. 

Гласувайте: Имате ли орязани площи по СЕПП?

До момента са отговорили към 80 души, като ви призоваваме да отделите време и да кажете своето мнение, за да може извадката да бъде максимално представителна. Въпросите са само 15 и може да им сложите тикчета и на крак.

Засега най-много са отговорили кандидатите по ПРСР на възраст между 30 и 50 години. Преобладават тези с висше образование, като повечето имат опит с кандидатстването по мерки 4 „Инвестиции в материални активи“ и 6 „Развитие на стопанства и предприятия“.

Въпреки че редовно читатели на Агри.БГ сигнализират за нередности, особено по време на проверки, близо 61% са отговорили, че не са се сблъсквали с неправомерни или корупционни практики от страна на служител на ДФЗ.

Анкетата показва, че почти всички от участниците (98,7%) никога не са подавали сигнал за нередности на 070010616 или [email protected] 

Относно подобряване на обслужването повечето от вас искат да получават по-добра информация защо са им намалени плащанията, както и по-голяма яснота относно изискванията за допустимост и плащане.

Въпреки предприетите мерки през последната половин година за по-голяма прозрачност и бързина на работа в ДФЗ, близо 45% от отговорилите не забелязват кой знае каква промяна.

Почти равен е броят на бенефициерите по ПРСР, които съответно не са вдигали слушалката, за да звънят на горещите телефонни линии. Информацията, която са получили от експертите на Фонда, ги удовлетворява частично, показва топ отговорът тук (42%).

Има какво още да се желае и относно функционалността на сайта на ДФЗ. Близо 58% са посочили, че е нужно подобрение по отношение на визия, структура и достъп до информация.

А на въпроса дали сте доволни от отношението и информацията, която получавате от служителите на ДФЗ, отговорът отново е лаконичен: „В известна степен“ (44%).