Държавен фонд "Земеделие" ще разсрочи с една година нисколихвените заеми, отпуснати за животновъдите през лятото на 2008 г., съобщи министърът на земеделието Мирослав Найденов.

На последното си заседание в четвъртък управителният съвет на фонда е гласувал кредитите да бъдат погасени, вместо до 1 октомври на тази, до 1 октомври на 2010 г., като по желание на фермерите някои от тях могат да се изплатят и до края на 2009 г., поясниха от фонда. Преференцията се въвежда заради закъснението на идентификационната система за животните и факта, че фермерите няма да получат очакваните субсидии за фураж през тази година.

Фондът отпуска нови 2 млн. лв. за продадено качествено биволско, овче и козе мляко, е решило още ръководството на фонд "Земеделие" в четвъртък. Ще бъдат платени субсидиите  на всички производители, депозирани заявленията си за април. Отпуснатият досега ресурс възлизаше на 10 млн. лв. В същото време продължават проверките на некоректните земеделски производители, кандидатствали за качествено мляко, без да притежават животни.

Други 15 млн. лв. се заделят за краткосрочни заеми за покупка на семена и торове за есенната сеитба. От тях зърнопроизводителите ще получат 9 млн. лв. за минерални торове, останалите са за покупка на семената.

Максималният размер на паричните средства, които всеки земеделски производител може да получи за една календарна година по всички краткосрочни финансови линии, е до 130 000 лв. Земеделските производители се задължават да възстановят предоставения целеви кредит заедно с 3% годишна лихва от деня на получаването в срок до 1 октомври на следващата година. Договарянето на целевите кредити за реколта 2010 ще се извършва от 10 септември до 13 ноември, а изплащането им трябва да приключи до 15 декември./Дневник