Одобрени са всички подадени заявления за кредити от кандидатите с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство (НПП), съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Пчелари вече отчитат разходи по Пчеларската програма

Финансиране получават 125 бенефициенти, които ще реализират проектите си чрез кредит. Отпуснатите средства са в размер на 523 000 лева.

ДФЗ: За първи път отпада еднократната такса за обработка и управление, която е 0,5 % от размера на кредита.

От ДФЗ припомнят, че възможността за кредитиране позволява на пчеларите да получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти по мерки А, Б, В и Д от Програмата – за закупуване на нови кошери, отводки, пчелни майки, ветеринарно-медицински препарати, пчеларско оборудване и прикачен инвентар за подвижно пчеларство.

Максималният размер на отпусканите средства е до 95% от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ. Погасяването на заема се осъществява чрез прихващане на полагащата се субсидия по Програмата.