Зърнопроизводителите ще могат да се възползват от нисколихвени кредити за производството на пшеница, реколта 2021 г. в размер на 15 млн. лв. Това реши на свое заседание УС на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).  

Опасност: Пролетниците изсъхват в Добруджа

Заемът ще е с годишна лихва в размер на 2%, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит. 

Средствата се предоставят от бюджета на ДФЗ за 2020 г. до изчерпване на финансовия ресурс. Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, може да получи 250 лв. на хектар - 80 лв. на хектар за закупуване на минерални торове и 170 лв. на хектар за закупуване на семена. 

Максималният размер на всеки отпуснат кредит е до 300 000 лв. 

Целевите кредити се отпускат по искане на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) в отговор на необходимостта от осигуряване на кредитен ресурс за закупуване на минерални торове и семена, необходими на земеделските стопани във връзка с влошените климатични условия през настоящата година. 

Заемите се предоставят и във връзка с негативното влияние върху сектора, породено от пандемията от COVID-19. 

Предстои Министерството на земеделието и ДФЗ да изготвят указания за прилагане на схемата за кредитиране.