Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) уведомява всички кандидати за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания, че днес, на 8 юли, стартират кръстосаните проверки на подадените заявления за подпомагане за Кампания 2019.

Одобрен е окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за 2018 г.

Проверките представляват геопространствено сравнение на декларираните от кандидатите площи и наличните данни в специализираните регистри на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

„Не се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане в периода на извършване на кръстосани проверки на тези заявления", припомниха от ДФЗ.

Основанието за това ограничение е записано в чл. 14, ал. 7 от Наредба 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, уточниха от Фонда.