Днес ДФЗ изплати закъснелите пари за национални доплащания за 2010 г. Основната част от тази сума – 13 162 560 лв. – е отпусната по Схемата за национални доплащания на площ на кандидати със задължения към Националната агенция за приходите (НАП).

 

Списъкът с имената на одобрените кандидати е изпратен в НАП за евентуално прихващане на дължимите данъци.


Фондът изплати други 1 251 528 лв. по схемите за национални доплащания за животни. От тях най-много средства - общо 871 573 лв. – ще подпомогнат 219 фермери, кандидатствали по Схемата за национално доплащане за говеда, необвързана с производството (НДЖ 1).