Изплатени са още над 2,8 млн. лв. (2 831 077 лв.) на 1 887 кандидати по помощта de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя. Над 1400 от кандидатите, получили средствата, са картофопроизводители, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Още над 2,7 млн. лева тръгнаха към биопроизводителите по мярка 11

Периодът, в който фермерите имаха възможност да кандидатстват по схемата, продължи от 19 август до 2 септември 2020 г.

От Фонда припомнят, че изплащането на помощта започна на 16 септември, когато бяха преведени над 9,8 млн. лв. на 7 252 земеделски стопани. До момента по схемата са изплатени над 12,6 млн. лв. 

ДФЗ: Още над 1 200 производители ще получат плащане по помощта, след необходимите административни проверки.

Общият бюджет на финансовата подкрепа е 19 363 000 млн. лв. Нейната цел е да помогне на стопаните за покриване на загуби заради сушата и като облекчение заради пандемията от COVID-19