Плащанията по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя започнаха, но се оказа, че розопроизводителите не получават още своите обезщетения заради проблем с регистъра.

Помощта по COVID 1 за розите идва след 28 септември

По последни данни от Държавен фонд „Земеделие“ общо изплатените суми са 9 808 740 лв., преведени на 7 252 земеделски стопани. Още 3 200 земеделски стопани ще получат плащане по схемата след извършване на административни проверки, а в редакцията ни постъпиха сигнали от стопани на маслодайна роза с питане какви са причините за забавянето.

Пред Агри.БГ Христо Николов, председател на  Професионална асоциация на розопроизводителите в България (ПАРБ), потвърди, че забавяне има заради технически проблем и изрази надежди, че той ще бъде решен до дни.

Христо Николов: „По информацията, която имам, наличен е такъв проблем с регистъра на розопроизводителите, но имаме уверението на Министерството, че до няколко дни той ще решен. Данните, които се подават от областните дирекции по земеделие, не са правилно обработени и регистърът не е попълнен."

Браншовият представител обясни, че грешките са се получили при синхронизация на таблиците от проверките между отделните органи. Процесът на идентификация на насажденията се движеше съвместно от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) и от общинските служби по земеделие.

Първите правеха идентификацията на място, изготвяха протоколи и ги предаваха на общинските служби. Те пък имаха задачата да обработят информацията и да я въведат в табличен вид, за да се попълни регистърът. Там някъде се е получило разминаване между синхронизирането на данните от единия формат с таблици и другия. Реално грешки няма, просто трябва да се синхронизират форматите на таблиците, поясни Николов.

Всички земеделски стопани, които са преминали идентификация на площите и е установено, че насажденията им са от маслодайна роза, ще получат de minimis и COVID-1, увери браншовикът.

Плащанията по COVID 1 се очакват през октомври и Николов се надява, че дотогава всички грешки ще бъдат изчистени. "Факт е, че ще има забавяне по de minimis, но се надяваме, че няма да е толкова дълго, че да обхване и срока за изплащане на помощите по COVID 1", допълни Николов.

По думите му е възможно сумите да бъдат изплащани поетапно. Стопаните от райони, където Областните дирекции успеят по-бързо да изчистят таблиците и да ги приведат в подходяща форма, вероятно ще си получат парите по-рано.

Христо Николов:Плащанията по COVID 1, които са по-значими за нас, е важно да дойдат на време. Ако парите по de minimis, прехвърлени върху единица площ, са твърдо 20 лв./дка, то тези по COVID 1 са между 60 и 300 лв./дка за различните типове стопанства.

Подозирам, че е възможно да получим по едно и също време и двете плащания, което не е много добре, но по-важното е, че всички, имащи право, ще бъдат подпомогнати. Очакваме това да стане до края на септември или най-късно средата на октовмри, обяви представителят на бранша.

Николов припомни, че по време на проверките по идентификация на розите на места са установени насаждения от смесен характер със сортове, различни от маслодайна роза. Тези стопани няма да бъдат включени в регистъра и съответно няма да получат обезщетения по тези мерки.