Министърът на земеделието и храните Десислава Танева в интервю за Фермер.БГ
 

Министър Танева, разговорът ни започва час след Заседанието на Консултативния съвет по животновъдство? Какви са новините от него?

Да, това беше първият Консултативен съвет по животновъдство и мисля, че се получи съвсем конструктивен диалог. Получихме одобрение на част от нещата, които предложихме, по други ще продължим дебата. Стана ясно какво ще е разпределението на националните доплащания на глава животно, които ще се случат в първия възможен ден след приемането на актуализацията на бюджета за 2014 и обнародването ѝ в Държавен вестник. Знаете, че в в нея има заложен и 70 млн. лв. и ние намерихме начин, по който всеки вид животно да получи 70% от националните доплащания за глава животно. В тези 70% ще бъдат изплатени по 140 лв за говедо, 245 лв. за бивол и 28 лв за овце и кози. За нас е важно да няма противопоставяне и настройване на секторите един срещу друг, а по-скоро да имаме принципна политика спрямо всички.

 

Останалите 30% кога ще се изплатят?
Останалите 30% ще бъдат изплатени на животновъдите в началото на 2015 година, след като е приет бюджета за следващата година. Знам, че исканията на секторите бяха те да си получат на 100% националните доплащания през декември, но това на практика не е възможно предвид на актуализацията и е много важно в комуникацията с неправителствения сектор да казваме истината независимо дали тя е най-приятната новина. Всичко останало дава погрешни сигнали към съответния сектор, което води до вземането на погрешни решения.


От 2015-та година какво подпомагане ще има за животновъдите?

На Консултативния съвет представихме политиките, които смятаме да приложим за сектора от следващата година предвид необходимостта от неговата подкрепа. Какво ще се прилага като национални доплащания и други държавни помощи за животновъдите през 2015 година ще стане ясно на следващия Консултативен съвет през декември, когато ще имаме вече ясна рамка по предложения бюджет за 2015 година и ще може да бъдем по-точни. Разбира се от 2015 година за животновъдите ще се приложи обвързаната подкрепа за животновъдството.

 

Преди дни заявихте: „Амбицирани сме да решим трайно въпроса за ползването на пасищата само от животновъдите“. И други ваши колеги имаха тази амбиция, но тя не се изпълни. Вие как виждате решаването на казуса?
Аз потвърждавам нашето твърдо намерение на целия политически кабинет да решим трайно и окончателно въпроса за ползването на пасища и мери само от животновъдите. В тази посока ще предложим законодателна инициатива, за която срещнахме в момента подкрепата относно начина, по който се отдава ползването им от собствениците на този фонд – Общини и Държава.

Предвиждаме това да стане в три етапа. Първият етап ще е разпределение по пазарна оценка между животновъдите на глава животно по норма, която в момента е нормата на кръстосаното съответствие на ДФЗ. Вторият етап е вече, когато нормата е достигната – тръжна процедура между самите животновъди и ако след този втори етап от процедурата остане фонд за разпределение, той да се пусне на общо основание.


Могат ли тези промени да стартират от кампания 2015?

Промените могат да станат във време, в което вече кампанията ще е стартирала от 1-ви март. Няма как да е реалистично да се случи по-рано. Сега действащият закон, който се прие през пролетта, на практика не е дейтващ. Няма нито една проведена процедура по този ред, няма как и да има, защото имаме конституция, ясно раделение на собствениците и няма как областен управител да разпределя общински фонд. Но трябва да има ред и за общини и за държава. Но от 1-ви март предвиждаме да въведем критерии за допустимост при заявяването на площите за подпомагане и в този критерий за допустимост да включим тази норма за пасища и мери така че животновъдите на практика да са с предимство. Това за мен е един от основните инструменти за подкрепа на животновъдите, който на практика в пълния си вид би се реализирал 2016 година, когато имаме и законодателната инициатива.

[news]
 

Субсидия за литър мляко искат животновъдите? Възможна ли е? Ако да – кога, ако не – защо?

За съжаление не мога да дам положителен отговор на този въпрос, колкото и това да се иска да се чуе от животновъдите. Ние на Консултативния съвет го обяснихме. Проучили сме видовете помощи, които се дават за прясно мляко. Преходна национална помощ за литър мляко в момента има в Румъния и в Гърция. Тази помощ обаче е била заявена в срокове, които вече са изтекли. Към днешна дата да искаме да получим нотификация за държавна помощ за литър качествено мляко не е възможно и няма как това да бъде направено. Но в подкрепа на сектора, тъй като отпадат и млечните квоти, смятаме като страна да поискаме от Европейската комисия подкрепа за говедовъдството като сектор като компенсация на натиска върху цените, който се очаква след отпадането на тези квоти.

 

Референтната дата – 28 февруари 2009 остава и в новата ОСП. „Докога ще продължи тази несправедливост?“, питат животновъдите.
Рефернтната 2009 година няма как да бъде променена! Ще се опитаме да направим промяна в Наредбата, която регламентира прилагането на тази помощ. Предложението си представихме на Консултативния съвет по животновъдство. Ще въведем изискването към съответния бенефициент за помощта, и към момента да поддържа не по-малък обем спрямо референтната дата. До какво би довело това освен до справедливостта тези, които вече нямат животни, да не получават пари.

 

Тоест средствата ще се разпределят между останалите животновъди?

Точно така, защото имаме национален таван за доплащанията по тази схема. Ако ние успеем да защитим това в идващия бюджет, все пак е крачка напред.

 

Основателни ли са притесненията на фермерите, че ваксинацията на животните срещу Син език през пролетта ще закъснее? Осигурени ли са средства за ваксината, поръчана ли е и кога ще бъде доставена в България?
Има комуникация между България като страна в лицето на МЗХ и производителите на ваксина, които са двама – испански и френски. От френския производител днес (четвъртък – 20 ноември – бел.ред.) е пристигнало писмото в МЗХ, според което е гарантирано производството на необходимия брой ваксини при условие, че ние до средата на месец декември направим авансовото плащане. Това авансово плащане е заложено в актуализацията на бюджета, която ще се гласува сега на второ четене от НС. Тоест ние, към 1-ви декември, съгласно графика на НС, ще сме в състояние да проведем тази кратка процедура, която е на пряко договаряне, да се заплати аванса и ваксините да бъдат доставени в срок за започване на поголовната ваксинация догодина в края на март – началото на април.

Март – април да започне ваксинацията?

Така казват специалистите.


Каква окончателно е сумата, която животновъдите получват за умряла овца като обезщетение заради болестта Син език? Всички животновъди ли ще получат сега обезщетенията си?

Нашия политически кабинет встъпи в длъжност от сряда миналата седмица. Създадохме организация и работихме по изчисляването на размера на обезщетенията. Средствата от 1,5 млн. лв, между другото, бяха осигурени по сметките на БАБХ от Служебния кабинет. Започнахме изплащанията в петък 14-ти ноември с първите 300 хил. лв.

 

Как се извършва изплащането?
През Областните дирекции на БАБХ. Документите, които са одобрени тук от МЗХ и БАБХ се връщат по места и се правят съответните преводи. Към момента изплатените обезщетения са малко над 1,3 млн. лв за над 7 000 животни от общо близо 27 000. Все още от ОДБХ продължават да пристигат искания за обезщетения, които се обработват. Има осигурени средства от МЗХ, тъй като очакваме актуализацията да бъде гласуване, така че при готовност на документите до началото на декември ще бъдат разплатени обезщетенията.

Тук идва спорът каква е цената за една овца, умряла от Син език. Каквото и да се говори, истината е, че ставките и рамерът на обезщетението е направен съгласно действаща наредба . Използвани са данни за килограмите на породите животни от самите развъдни асоциации. Така че на килограм месо е направена ставка спрямо породите. Така най-големият размер на обезщетение за овца е 245 лв, които на Консултативния съвет по животновъдство бяха фиксирани от д-р Златка Възелова. Най-ниската цена, която до момента е изчислена е 120 лв.

 

Ще има ли допълнителна компенсация за племенни животни?
Можем да говорим само за следващата година като допълнителна подкрепа. Средната цена на изплатените обезщетения за животни беше 170 лв.

Има ли възможност да се покрият разходите, които животновъдите направиха за лечение и превенция на болестта Син език?
За допълнителна подкрепа извън това, което споменах, можем да говорим само при яснота на рамките на бюджета за 2015 и средствата, с които ще разполагаме за Национални доплащания и за държавни помощи.

Биопроизводители поискаха Дирекция Биологично производство в МЗХ. Ще бъде ли създадена такава дирекция предвид тенденцията на увеличаване на интереса към биопроизводството през последните години?

Запознах се с това искане на биологичните производители. Но, ако трябва да бъда обективна, не смятам, че има нужда от една цяла дирекция и увеличаване на администрацията. Има отдел за това и мисля, че от административна гледна точка, тя е напълно достатъчна. Важното е администрацията да работи, а не да се увеличава. По-скоро мисля, че има нужда от оптимизация на администрацията в цялата система.
Там, където не трябва да говорим за прекалена администрация, са Областните дирекции Земеделие. Това са основните звена за провеждане за политиките в земеделието заради прекия контакт със земеделските производители.

Работим за възстановяване на ролята на Националната служба за съвети в Земеделието по отношение обслужването на младия и малкия фермер.

Какво по-точно имате предвид?
Работим вече в насока да възстановим изготвянето на бизнес-плановете от НССЗ така че за кандидатите за млади фермери това да е безвъзмездна помощ. Не мисля, че имаше изобщо резон това да се спира.

 

Как върви работата по корекциите на ПРСР 2014-2020?

В момента знаете, че има над 400 забележки, по които направена организация с цел затварянето им. С ЕК с видеоконферентна връзка тук ежедневно работим и се надявам наистина да приключим в средата на годината – неофициално да имаме одобрение на Програмата.

Какво означава неофициално одобрение на Програмата и кога най-рано могат да стартират първите приеми на проекти. По кои мерки ще са те?

Полагаме всички усилия и следващата година да не е нулева. Поставили сме си едни много амбициозни задачи, така че в началото на следващата година да отворим поне мярка 4. Не искам обаче да се ангажирам в момента с конкретен срок не за друго, а защото все още сме в средата на комуникацията с ЕК по отношение на бележките. В момента, в който имаме приключване на процеса по отговаряне на бележките или неофициално одобрение, на риск за държавата, ще предприемем отваряне на мярката, към която има най-голям интерес и най-голяма нужда за земеделските производители.

Мярка 4 - Инвестиции в материални активи, нали така?

Да, точно така. Но искам да видим, че планът , по който работим в момента, ще бъде изпълнен. Той е реалистичен и в средата на декември ще имаме това затваряне на всички бележки. Имаме готовност за подготовка на наредбите. Някои от тях вече са предмет на обществено обсъждане. Предпочитам да не обещавам напразно, а да кажа нещо, което е сигурно и няма да подведе земеделските производители.

 

Ако ПРСР не стартира до месец март, когато започва кампанията, то годината ще се превърне в нулева за мерките Агроекология и Биологично земеделие? Основателни ли са тези притесненията?
Не, работим в посока Програмата да стартира!

Можем ли да успокоим тези производители, че годината няма да е нулева за тях?
Бих искала да ги успокоим. Гарантирано това можем да го направим тогава, когато приключи комуникацията през декември.

 

Без санкции за стопаните, които не спазят сеитбооборота заради лошото време. Така ли е действително? Как по-точно ще се случи това?

Има изпратено указание на Фонд Земеделие как ще се доказвате тези лоши условия с протокол от съответната общинска служба по земеделие така че стопаните, които са имали такива случаи, да не бъдат ощетени. И аз мисля, че това е нещо, в което общинските служби имат опит и ще се справят така както трябва.

Има опасения от земеделците за кампанията по директни плащания 2015 заради липсата на специализиран софтуер.

Да, факт е, че го няма. И няма как да го има до март месец. Няма дори изготвено задание за този софтуер. Да не говорим, че няма процедура, възложена за него!

 

Как ще започне кампанията без този софтуер, който е заложен в ЗПЗП?

Липсата на софтуера не е основание да смятаме, че законът няма да се приложи. Подпомагането и заявленията за подпомагане на площи ще бъде въз основа на правно основание. Това, че софтуерът няма да е специализиран, надграден, защото и сега има софтуер, е леко затрудняващ момент. Ще бъде много по-тежко, безспорно, но общинските служби, с указания за това ще се справят.

Промените в Закона за подпомагане по отношение за правното основание, ние като опозиция тогава от ПП ГЕРБ подкрепихме. Очертаването на земеделските площи трябва да става само на правно основание. И независимо от непълната готовност на МЗХ и Службите със специализирания софтуер, категорично ние ще изпълним Закона, просто документооборотът ще бъде малко по-утежнен. В дългосрочен план след като ДФЗ се подготви за стартиране на кампанията за директни плащания, ще изготвим работно задание за този софтуер, така че за следващата година всичко да бъде много по-облекчено. Темата сме коментирали с браншовите организации и въпреки че имаше предложение действието на ЗПЗП да се отложи с една година, няма да отстъпим. Подпомагането на правно основание за мене е крачка напред към дисциплиниране на сектора, към справедливото подпомагане и от това няма да отстъпим.

Кога земеделските производители ще се получат директните плащания по СЕПП за 2014-та?

Ние работим в посока тези плащания да бъдат получени в края на януари, както беше и миналата година. За съжаление, знаете в каква ситуация са финансите на държавата. За да не давам напразни обещания, нека да видим в какъв вид ще се приеме бюджетът. Знаете, че това сега зависи от много политически формации. Но при всички случаи на 31 януари ще се плати значителна част от СЕПП-а. Иска ми се да кажа цялата, а не 60%, примерно, но без приет бюджет за 2015 година и в условията на коалиционни решения, рискувам да остана в ситуация „Защо излъгахте?“. А аз не искам да излъжа нито да дам сигнал за размер на плащането и земеделският проиводител, който чете това, да си направи план за инвестиция и да се окаже излъган...

 

А Агроекологичните плащания? Ще успеете ли през декември?
Да, това е задължително. Вие знаете какъв риск от загуби има по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Оптимистичният вариант е 90 млн. евро. И това е един много оптимистичен вариант...

 

Реалистичният какъв е, да не питам за песимистичния...?
Просто да не говорим за песимистичния. Ние нямаме никаква друга алтернатива освен да направим тези разплащания. И аз мисля, че Фондът ще го направи!

 

При Служебния кабинет беше сформирана работна група с представители на малки и семейни ферми с цел промяна на законодателството за по-лесния им достъп до пазара. Ще продължи ли работа тази група?

Групата продължава да работи. Дори и на Консултативния съвет по животновъдство бе докладвано, че през месец декември ще представим новите изменения в Наредба 26 относно облекчаване условията за директни доставки на пазара.

Тези промени с браншовите организации ли се правят, защото вече няколко години Наредбата не може да се приложи напрактика?
Да, с бранша се работят, но вие знаете, че трябва одобрение от ЕК, след което ще има обществен дебат, за да бъде наредбата в помощ на малките.

Плодовете и зеленчуците остават без национални доплащания до 2020 година...
Да, точно така...

В същото време Вие обявихте сектора за приоритетен...
Категорично!

Как ще спасявате сектора предвид на високосубсидирания европейски внос и нерегламентирания такъв от трети страни?
Плодовете и зеленчуците са включени в разпределението на разпределителното плащане, независимо, че има недоволство от размера. Но пак казвам ние сме влезли миналата седмица. Година и половина преди това имаше информация от МЗХ, обществен дебат как да бъде разпределен пакетът обвързана подкрепа и този обществен дебат е приключен с изпращането на 31-ви юли – последният възможен ден, на Концепцията за директните плащания. В интерес на истината, моите впечатления като депутат от опозицията тогава, бяха, че този обществен дебат просто липсваше. Останах с впечатление, че впоследните три дни браншът бе попитам какъв консенсус да има между тях за това разпределение. И това предизвика голямо недоволство. Ние от тук насетне, и в момента, това, което можем да правим по бележките на ЕК, е да ги отстраняваме и да превим някои корекции. Но ние не можем от сега до края на годината, да правим нова концепция на това разпределение.

При обвързаната подкрепа, за първи път секторът ще получи в края на 2015 година такова значително увеличение на декар обработваема площ. За първи тук имаме преразпределително плащане до 30 хектара (300 дка), е необходимо точно на тези производители на плодове и зеленчуци. Тези производители, заедно с животновъдите бяха включени в схемата за акциза на ползваните горива със съответната норма за съответното производство.

 

Тази схема не проработи много добре през тази година...

Ние ще поискаме удължаването на тази схема като в методологията за норма можем да направим известна промяна, защото тази норма им е ниска. Равна е на тази на зърнопроизводителите. Останалите инструменти за подкрепа са различните държавни помощи по отношение на растителната защита, de minimis за малките стопанства, които ще приложим за производителите на плодове и зеленчуци и още една нова помощ, която анонсирам сега – Държавна помощ за временна заетост в земеделието

Какво ще представлява новата Държавна помощ за временна заетост в земеделието?
Държавна помощ за временна заетост в земеделието и животновъдството. Тя ще бъде разработена съвместно с Министерството на труда и социалната политика. За това, между другото, имам пълната подкрепа на вицепремиера Ивайло Калфин. Определени са представителите на двете министерства, които да работят по тази помощ. В най общ план – да го кажа на разбираем език – както в момента по т.нар. „временна заетост“ за метене на улиците държавата плаща, целта на тази помощ е да се плаща за наемане на работници при кампаниите в отделните растениевъдства и животновъдства за определн брой дни. Когато фермерът каже, че този труд е положен, ще се получи и съответното плащане на МТСП. За да стартира помощта, трябва нотификация от ЕК, която е трудна и едва ли ще успеем преди есента с нея. Такава схема се прилага във Франция.

 

Цитирам мнение от земеделския бранш: „Г-жа Танева има потенциала да начертае добър път за българското земеделие в този изключително важен период, ако в условията на тази коалиция ѝ бъдат дадени достатъчно права да решава“. Кои са решенията, които искате да вземете, за да начертаете този път?

Първо искам да благодаря за подкрепата и хубавите думи на много браншови организации. Ако трябва да бъда откровена, тази подкрепа, както към мен, така и към моя екип, дори малко ме притеснява, защото това са свръхочаквания! Каква е нашата задача? За съжаление успехът в земеделието винаги първо се асоциира с размера на средствата, които всеки земеделец получава като субсидии. В този смисъл ние не можем да бъдем в никакъв случай коренно по-различни отколкото други кабинети по една проста причина: Възможностите на националния бюджет за такава подкрепа са в някаква рамка! Но какво можем да направим ние извън това да защитим максимално средствата в Националния бюджет. Да създадем ред и облекчен административен режим за дейносите на ЗП при заявяване и получаване на тази подкрепа.

Второ – по ПРСР да приложим национални решения в подкрепа на реалния земеделки производител. И ние в тази посока също правим конкретни промени в ПРСР. Предприели сме стъпки да облекчим значително администрирането и това може да се види от наредбите, които се подготвят за кандидатстване. Много е важно да не се отказваме от правното основание.

И другата голяма цел е поземлените отношения и законодателство. Аз се радвам, че получихме подкрепа от нашите партньори при подписването на програмната декларация за осигуряване на парламентарно мнозинство, за актуализиране и кодифициране на поземленото законодателство. Основният закон – този за собствеността и ползването на земеделски земи е приеман с друга цел, променян е над 60 пъти. Публична тайна е, че на много места поземлените решения се вземат според „обичайната практика в района“, а не по Закона. Надявам се при условията на пълен мандат, в края му, ние да сме завършили този процес. Това е много амбициозна задача. Но ние имаме съгласието на нашите коалиционни партньори, искаме да потърсим добрите конституционалисти, добрите специслисти по отношения на собственост, за да дадем едно законодателство, което отразява и регламентира актуалните поземлени отношения.

Много Ви благодаря за този разговор и успех!
Благодаря! Това е много амбициозно, но се надявам да мръднем крачка напред. И нещо малко да постигнем в този мандат, съм решила в личен план, че това би било успех. Защото, за съжаление се срещаш със стена от пречки. Но дори за земеделските производители да стане по-добре, да е по-лесно обслужването им, в техен интерес да са програмите – пак е нещо. И разбира се, очакваме много атаки в тази връзка за това, което сме предприели!

 


Интервю на София БЕЛЧЕВА, Фермер.БГ

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!