Земеделският министър Десислава Танева и еврокомисарят по  земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган откриха предприятие за преработка на месо „Виторо“, изградено с  европейски средства по Програмата за развие на селските райони 2007-2013 г., съобщиха от Земеделското министерство. Предприятието за преработка на месо „Виторо“ е проектирано и изградено за 12 месеца . Проектът е на стойност над 5 млн. лв, половината от които безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2007-2013 г.
 
„За мен е удоволствие да видя начина, по който се изразходват европейски средства в България“, заяви на събитието комисар Хоган. Той поздрави българския министър за правилното разходване на средствата по Програмата и успешното сътрудничество между бизнеса и държавната администрация. „Радвам се за успешното сътрудничество между собственика на предприятието и българската администрация, за това че е осигурена подкрепа в размер на 50 % за този проект. Днес той е реалност и 65 семейства ще имат осигурена трудова заетост, а българското общество ще се може да консумира безопасна и качествена храна“, каза още Фил Хоган. 
 
 „Средствата по ПРСР се изразходват само и единствено с цел да се създава бизнес, работни места, както и за увеличаване на брутната добавена стойност на сектора“, заяви министър Танева. Тя подчерта, че благодарение на еврокомисар Хоган и екипа му, страната ни получи бързо одобрена ПРСР 2014-2020 г. „Надявам се, че в консенсус с бизнеса и подкрепата на комисаря, ще изготвим Нотификация, така че европейски средства да стигнат до повече бенефициенти“, каза още министър Танева. Тя припомни, че в новия програмен период бизнесът ще бъде подкрепен с над 1 млрд. евро. 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!