Служебният министър на земеделието Явор Гечев и неговият заместник Тодор Джиков са поканени на заседанието на Комисията по земеделие в Народното събрание. 

Двамата са поканени да говорят за проблемите на сектор "Лозарство” в страната. 

Като втора точка в дневния ред на комисията е посочено изслушване на представители на браншови организации от секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Биологично производство“.