Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди финансов ресурс за 2018 г. от 4 млн. лева по схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, съобщиха от пресофиса на фонда.
 
 
От общо утвърдения бюджет по схемата 1 428 794 лв. сe разпределят за щети настъпили през 2017 г. при 10 % интензитет от производствените разходи, като помощта по видове култури: 
 
Пшеница, лимец и други едногодишни зърнени култури – до 132,36 лв./ха;
Ечемик (есенен и пролетен) – до 111,81 лв./ха;
Слънчоглед – до 119,99 лв./ха;
Соя – до 112,51 лв./ха;
Ръж – до 101,13 лв./ха;
Сорго – до 94,85 лв./ха.
 
На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи от посочените култури в резултат на неблагоприятни климатични условия, настъпили  през 2017 г.
 
Съгласно схемата на помощта, земеделските стопани, които не са сключили застраховки, получават 50% от допустимия размер за подпомагане.
 
По  линия  на помощта,  в рамките на определения бюджет за 2018 г. предстои  разпределяне и на финансов ресурс за зърнено-житни култури, слънчоглед и соя, унищожени на 100% в следствие на  неблагоприятни климатични условия през 2017 г. Унищожените площи от тези култури са в размер на 11 658,32 хектара.