Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) публикува списък със застрашени от изчезване местни сортове семена, които са важни за селското стопанство.

 

През последните 10 години в България значително намаля пазарът на български сортове, за сметка на вносните такива. Голяма част от дългогодишните научни работници в специализираните институти, макар да се водят на държавен щат, разработиха пазарни ниши на чужди търговски фирми, които заляха пазара на семена у нас и поставиха под дългосрочна зависимост основите на земеделското производство, което се програмира в чуждите лаборатории на запад.

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА СОРТА

СОРТОПОДДЪРЖАЩ

 

ПОЛСКИ КУЛТУРИ

Картофи – Solanum tuberosumL.

 

Иверце

ИЗК “Марица”

Надежда 25

ИЗК “Марица”

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

Домати – Solanum lycopersicum L.

 

Идеал

ИЗК "Марица", ЗП Сийка Лесова, „Вема“ ООД, „Амитица“ ООД

Капри

ИЗК "Марица"

Марти

ИЗК "Марица"

Миляна

ИЗК "Марица"

Невен

ИЗК "Марица"

Соларис

ИЗК "Марица"

Стела

ИЗК "Марица"

Топаз

ИЗК "Марица"

Триумф

ИЗК "Марица"

Яна

ИЗК "Марица"

 

Пипер – Capsicum annuum L.

 

Албена

ИЗК "Марица"

Букетен

ИЗК "Марица"

Букетен 50

ИЗК "Марица"

Български ратунд

ИЗК "Марица", „Сортови семена – Вардим“ ЕАД

Бял калинков

ИЗК "Марица"

Бяла шипка

ИЗК "Марица", „Вема“ ООД, “Опал Зи” ООД, ЗП Гинка Костадинова Христова

Гороглед 6

ИЗК "Марица"

Джулюнска шипка 1021

ИЗК "Марица", “Опал Зи” ООД, ЗП Нигохос Харутюн Нигохосян

Златен медал 7

ИЗК "Марица", „Вема“ ООД, „Амитица“ ООД, ЗП Нигохос Харутюн Нигохосян

Ивайловска  капия

ОСПЗ Пазарджик ДП

Калинков 800/7

ИЗК "Марица"

Капия 1300

ИЗК "Марица"

Капия УВ (Вертус)

ИЗК "Марица"

Кози рога

ИЗК "Марица"

Куртовска капия 1619

ИЗК "Марица", „Сортови семена – Вардим“ ЕАД, “Опал Зи” ООД, ЗП Гинка Костадинова Христова, „Агро Био Семена“ ООД, ЗП Нигохос Харутюн Нигохосян, „Амитица“ ООД

Марица

ИЗК "Марица"

Новоселска капия 379

ИЗК "Марица"

Рибки

ИЗК "Марица", “Опал Зи” ООД

Сиврия 600

ИЗК "Марица", „Вема“ ООД, “Опал Зи” ООД, ЗП Нигохос Харутюн Нигохосян

Софийска капия

ИЗК "Марица", “Опал Зи” ООД

Хебър

ИЗК "Марица"

Черешки

ИЗК "Марица"

Чорбаджийски

ИЗК "Марица", „Вема“ ООД, ЗП Гинка Костадинова Христова, „Агро Био Семена“ ООД, “Опал Зи” ООД

Шипка сладка

ИЗК "Марица"

 

Краставици – Cucumis sativus L.

 

Бистренски

ИЗК "Марица"

Вихра

ИЗК "Марица"

Гергана

ИЗК "Марица", „Вема“ ООД, ЗП Гинка Костадинова Христова, ЗП Нигохос Харутюн Нигохосян

Девора

ИЗК "Марица"

Ида

ИЗК "Марица"

Ирен

ИЗК "Марица"

Калиопа

ИЗК "Марица"

Лора

ИЗК "Марица"

Мидори

ИЗК "Марица"

Мирей

ИЗК "Марица"

Победа

ИЗК "Марица"

Старозагорски ланги

ИЗК "Марица"

 

Пъпеш – Cucumis melo L.

 

Видински коравци

ИЗК "Марица", „Сортови семена – Вардим“ ЕАД, ЗП Нигохос Харутюн Нигохосян

Десертен 5

ИЗК "Марица", „Сортови семена – Вардим“ ЕАД, ЗП Нигохос Харутюн Нигохосян, ЗП Гинка Костадинова Христова, ЕT „Агротоп – Тодор Христов“, „Амитица“ ООД

Медена роса

ИЗК "Марица", „Сортови семена – Вардим“ ЕАД

Хибрид 1

ИЗК "Марица"

Хибрид 15

ИЗК "Марица", “Агротоп” ЕООД

 

ДиняCitrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

 

Божура

ИЗК "Марица"

Зараевски

ИЗК "Марица"

Мраморна 17

ИЗК "Марица", „Сортови семена – Вардим“ ЕАД, ЗП Нигохос Харутюн Нигохосян

Портокалка

ИЗК "Марица"

 

Тиквички – Cucurbita pepo L.

 

Горооряховска 1

ИЗК "Марица"

Изобилна

ИЗК "Марица", ЗП Нигохос Харутюн Нигохосян, ЗП Гинка Костадинова Христова, ЗП Ганка Ванчева Влахова

Янтра

ИЗК "Марица"

 

ТикваCucurbita Maxima Duchesne Gourd

 

Пловдивска 48/4

ИЗК "Марица", „Амитица“ ООД

 

Мускатна тиква – CucurbitamoschataDuch.

 

Мускатна 51-17

ИЗК "Марица"

 

Градински фасул – Phaseolus vulgaris L.

 

Лястовичи

ИЗК "Марица"

Мастилен 11б

ИЗК "Марица"

Никос

ИЗК "Марица", „Сортови семена – Вардим“ ЕАД, ЕТ”Точност – Г. Странджев”

Ореол

ИЗК "Марица"

Перун

ИЗК "Марица"

Старозагорски чер

ИЗК "Марица"

Тракийски

ИЗК "Марица"

 

Градински грах – Pisum sativum L. (partim)

 

Вятово

ИЗК "Марица"

Деница

ИЗК "Марица"

Зорница

ИЗК "Марица"

Искър

ИЗК "Марица"

Маргарит - (№ 907)

ИЗК "Марица"

Мира

ИЗК "Марица"

Пловдивска перла

ИЗК "Марица"

Прометей

ИЗК "Марица"

Пулпудева

ИЗК "Марица"

Успех 72

ИЗК "Марица"

 

Лук Allium cepa L.

 

Асеновградска каба 5

ИЗК "Марица", ЗП Ганка Ванчева Влахова

Испански 482

ИЗК "Марица", „Амитица“ ООД

Конкурент

ИЗК "Марица"

Лясковски 58

ИЗК "Марица", „Сортови семена – Вардим“ ЕАД; ЗП Станимир Димитров Георгиев; ППОКЧС Земеделец - 93

Мелник

ИЗК "Марица"

Тримонциум

ИЗК "Марица"

Юбилей 50

ИЗК "Марица"

 

Праз – Allium porrum L.

 

Старозагорски 72

ИЗК "Марица", ЗП Гинка Костадинова Христова

 

Чесън – Allium sativum L.

 

Зимен 14

ИЗК "Марица"

 

Зелеглавесто бялоBrassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

 

Балкан

ИЗК "Марица", ЗП Гинка Костадинова Христова, „Вема“ ООД

Бесапара

ИЗК "Марица"

Кьосе 17

ИЗК "Марица", ЗП Гинка Костадинова Христова, ЗП Ганка Ванчева Влахова, „Сортови семена – Вардим“ ЕАД

Марица 48/5

ИЗК "Марица"

 

Зеле главесто червено – Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.

 

Пазарджишко подобрено 16

ИЗК "Марица", „Ивесто Къмпани“ ООД

Пазарджишко червено

ИЗК "Марица"

 

Бакла – Vicia faba L.

 

Местна форма от Севлиевска област

ИЗК "Марица"

Местна форма с. Марково

ИЗК "Марица"

 

Луфа – Luffa cylindrica M.J. Roem.

 

Местна популация

ИЗК "Марица"

 

Кратуна – Lagenaria siceraria (Molina) Standl.

 

Местна популация

ИЗК "Марица"

 

МЕДИЦИНСКИ И АРОМАТНИ КУТУРИ

Маслодайна роза – Rosa Damascena Mill.

 

Популация бяла маслодайна роза

Институт по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК)

 

Лавандула – Lavandula vera L.

 

Дружба

ИРЕМК, ЗП Камен Касабов, ЗП Ялдъз Фазлиева Дерменджи, „Интермед 1” ЕООД

Карлово

ИРЕМК, ЗП Ридван Иляз

Хебър

ИРЕМК, ЗП Ридван Иляз, ЗП Севда Касабова, ЗП Ялдъз Фазлиева Дерменджи, „Интермед 1” ЕООД

Хемус

ИРЕМК, ЗП Камен Касабов, ЗП Ялдъз Фазлиева Дерменджи, „Интермед 1” ЕООД

 

Невен – Calendula L.

 

Местна популация

ИРЕМК, „Интермед 1“ ЕООД, „Нейчър Енерджи“

 

Блатно кокиче – Calendula L.

 

Снежинка

„Нейчър Енерджи“

 

Мента – Mentha piperita L.

 

Местна популация

„Нейчър Енерджи“,  „Българска роза-Севтополис“, ИРЕМК

 

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

Ябълка – Malus Mill.

 

Айвания

Институт по овощарство, Институт по земеделие -Кюстендил

Будинка

Институт по земеделие - Кюстендил

Бухавица

Институт по земеделие - Кюстендил

Бялата ябълка

ИПЖЗ Троян

Влашка

Институт по овощарство

Жилавка

Институт по земеделие - Кюстендил

ЖълтБелфльор

ИПЖЗ Троян

Кандиле

Институт по овощарство, Институт по земеделие - Кюстендил

Кантарка

Институт по овощарство

Карастоянка

Институт по овощарство, Институт по земеделие - Кюстендил

Кичовка

Институт по земеделие - Кюстендил

Кожеста ренета

ИПЖЗ Троян

Лимонка

ИПЖЗ Троян, Институт по овощарство, Институт по земеделие -Кюстендил

Моята ябълка

ИПЖЗ Троян

Обикновена петровка

Институт по земеделие - Кюстендил

Петровка

ИПЖЗ Троян

Скринянка

Институт по овощарство, Институт по земеделие - Кюстендил

Стефанка

ИПЖЗ Троян

Циганка

 Институт по земеделие -Кюстендил

Червената ябълка Маришншца

ИПЖЗ Троян

 

Круша – Pyrus L.

 

Бояджиева

ИПЖЗ Троян

Водник

Институт по земеделие - Кюстендил

Зимна масловка

Институт по земеделие - Кюстендил

Стамболка

Институт по земеделие - Кюстендил

 

Слива – Prunus domestica L.

 

Балева слива

ИПЖЗ Троян

Едра трънкослива

ИПЖЗ Троян

Едроплодна Кюстендилска

ИПЖЗ Троян

Жълта и Червена джанка

Институт по земеделие - Кюстендил

Изобилие

Институт по земеделие -Кюстендил

Караджейка форма Т-К

ИПЖЗ Троян

Кюстендилска М

ИПЖЗ Троян

Кюстендилска синя слива

Институт по земеделие - Кюстендил

Кюстендилска синя слива

Институт по земеделие - Кюстендил

Ранна синя слива

ИПЖЗ Троян

Форма 1 от групата на Тетевянката

ИПЖЗ Троян

Форма 2 от групата на Тетевянката

ИПЖЗ Троян

Форма Кюстендилска 1/18

ИПЖЗ Троян

Форма Кюстендилска Власковско

ИПЖЗ Троян

 

Джанка – Prunus cerasifera Ehrh.

 

Жълта афъзка

Институт по овощарство

Червена афъзка

Институт по овощарство

Червена афъзка Д96 (Ивелина)

Институт по овощарство

Подложки

Айдемирска

“Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра”

Сорт 4

“Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра”

 

Череша – Prunus avium (L.) L.

 

11 май

Институт по овощарство, Институт по земеделие - Кюстендил

Бобошевска обикновена

Институт по земеделие - Кюстендил

Бобошевска черна едра

Институт по земеделие - Кюстендил

Българска хрущялка

Институт по земеделие - Кюстендил

Кукленска белица

Институт по овощарство

Кюстендилска Хрущялка

Институт по земеделие – Кюстендил

Мизия

Институт по земеделие – Кюстендил

Переста белвица

Институт по земеделие - Кюстендил

Победа

Институт по земеделие - Кюстендил

Ръждавичка белвица

Институт по земеделие - Кюстендил

Черна едра

Институт по овощарство

Черна Конявска

Институт по земеделие - Кюстендил

 

Кайсия – Prunus armeniaca L.

 

Албена

“Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра”

Алеко паша

“Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра”

Боряна

“Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра”

Дряновска късна 2

Институт по овощарство, “Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра”

Източна

“Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра”

Късна дряновска

“Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра”

Късна ряховска

“Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра”

Ранна силистренска

“Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра”

Роксана

“Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра”

Силистра 252

“Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра”

Силистренска компотна

“Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра”

Силистренска късна

“Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра”

Фестивална

“Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра”

Филипопол

“Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра”

 

Праскова – Prunus persica (L.) Batsch

 

Мало Конаре

Институт по овощарство

Петричка

Институт по овощарство

Пловдив 2

Институт по овощарство

Сливенска компотна

Институт по овощарство

Тунджа 1

Институт по овощарство

Юлска едра

Институт по овощарство

 

Дюля – Cydonia oblonga Mill.

 

Пазарджишка ябълковидна

Институт по овощарство

 

Орех – Juglans regia L.

 

Дряновски

Институт по овощарство

Перущенски

Институт по овощарство

Пловдивски

Институт по овощарство

Силистренски

Институт по овощарство

Сливенски

Институт по овощарство

 

Бадем – Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb

 

Августовски

Опитна станция по  земеделие – Поморие

Аспарух

Опитна станция по  земеделие – Поморие

Несебър

Опитна станция по  земеделие – Поморие

Поморие

Опитна станция по  земеделие – Поморие

Старт

Опитна станция по  земеделие – Поморие

Черноморец

Опитна станция по  земеделие – Поморие

Юбилей

Опитна станция по  земеделие – Поморие

 

Смокиня – Ficus carica L.

 

Ахтополска 17

Опитна станция по  земеделие – Поморие

Мичуринска 19

Опитна станция по  земеделие – Поморие

 

Малина – Rubus idaeus L.

 

Есенна позлата

АгроБиоИнститут- София

Ралица

Района на Костинброд

 

Ягода – Fragaria L.

 

Биляна

Институт по земеделие – Кюстендил, Агро Био Институт

Красавица

Институт по земеделие – Кюстендил, база Костинброд

София

Институт по земеделие – Кюстендил, база Костинброд

 

ЛОЗА - Vitis L.

 

Боя

Институт по лозарство и винарство

Букет

Институт по лозарство и винарство

Виненка

Институт по лозарство и винарство

Гарван

Институт по лозарство и винарство

Зарчин

Институт по лозарство и винарство

Зейнел Бял

Институт по лозарство и винарство

Зейнел Розов

Институт по лозарство и винарство

Керацуда

Институт по лозарство и винарство

Кехлибар

Институт по лозарство и винарство

Кокорко

Институт по лозарство и винарство

Крави цици

Институт по лозарство и винарство

Лисича опашка бяла

Институт по лозарство и винарство

Лисича опашка червена

Институт по лозарство и винарство

Орлови нокти

Институт по лозарство и винарство

Орлови нокти черни

Институт по лозарство и винарство

Пармак червен

Институт по лозарство и винарство

Пехливан

Институт по лозарство и винарство

Разакия бяла

Институт по лозарство и винарство

Разакия миризлива

Институт по лозарство и винарство

Разакия пембена

Институт по лозарство и винарство

Разакия с едно семе

Институт по лозарство и винарство

Разакия черна

Институт по лозарство и винарство

Разакия черна с точици

Институт по лозарство и винарство

Риби мехур

Институт по лозарство и винарство

Фоча

Институт по лозарство и винарство

Фурма

Институт по лозарство и винарство

Чауш

Институт по лозарство и винарство

Шевка

Институт по лозарство и винарство


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!