Министерството на земеделието отговори на тревогите на фермерите в условията на извънредно положение, като обяви допълнителни подробности как ще се извършва от разстояние подаването на документи за регистрация или пререгистрация по Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопaни.

Кампания 2020: Пускат телефони за регистрация на фермерите от разстояние

Създадена е възможност документите да се изпращат по електронна поща, като целта е да не се налага фермерите да ходят до общинските служби по земеделие (ОСЗ), обясниха от аграрното ведомство. 

Новата възможност се създава във връзка с въведените противоепидемични мерки срещу коронавируса, за да се намали струпването на хора в службите по земеделие в страната.

Стопаните, които нямат възможност да подадат документите си по електронна поща, могат да посетят службите при спазване на всички мерки на здравните власти. В тези случаи в ОСЗ се допуска само по един земеделски стопанин в сградата, а при липса на необходимост от лична комуникация, документите се оставят в кутия, специално предназначена за това.

Друга възможност за подаване на документи за пререгистрация е чрез куриерски услуги и Български пощи. 

Кампанията по пререгистрацията на земеделските стопани за 2019-2020 г. започна на 2 октомври 2019 г.

В срок до 9 юни 2020 г. те трябва да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Към настоящия момент за стопанската 2019/2020 г., регистрираните/пререгистрираните земеделски стопани са 55 570.

Подадени са и голям брой документи, които се обработват и предстои въвеждането им в системата.

В сравнение с общо 88 162 регистрирани земеделски стопани за миналата 2018/2019 стопанска година, към момента над 2/3 от очакваните стопани вече са се регистрирали/пререгистрирали по съществуващия ред.

След обработка на документите, служителите на ОСЗ изпращат документите в ОДЗ за извършване на пререгистрацията и се свързват със стопаните, за да ги информират, че данните им са качени в регистъра и заверката за стопанската година е извършена.

Документите може да се вземат и след като отмине извънредното положение. На сайтовете на ОДЗ са качени телефони за контакти и електронна поща. 

Във връзка с минимизирането на хартиените носители на информация и ползването на служебно налични данни, където има такива, още от миналата година е осигурена възможност за печат в съкратен вариант на най-обемните данни от Анкетните формуляри (АФ) от файла на земеделските производители.

ОСЗ имат и възможност да предоставят и експортират служебно данните в таблица 1 (имотите с правно основание), таблица 3 и 4 на АФ във файла на земеделския стопанин. Данните в таблица 3 и 4 се отнасят за ЗС, които отглеждат животни с ушни марки. Така не се налага стопаните да попълват документите на хартия.

При липса на промени в дейността на стопаните от предходната година те могат да подадат декларация за липса на промени в регистрацията, на база на която да бъде извършена заверка за 2019/2020 г.