Вергиния Кръстева е заместник-министър на земеделието, храните и горите от средата на месец май 2017 г. Тя е завършила Университета за национално и световно стопанство, специалност Публични финанси". Има бакалавърска степен по „Застраховане и осигуряване" от Висше училище по застраховане и финанси, София. В периода 2010-2014 г. е експерт и главен експерт в сектор „Методология", отдел „Директни плащания на площ" в Държавен фонд „Земеделие“. От декември 2014 г. до януари 2016г. е временно и.д. началник отдел „Методология“, дирекция „Директни плащания“ в Държавен фонд „Земеделие“, а от  януари 2016 г. до май 2017 г. е началник отдел „Методология", дирекция „Директни плащания" в ДФЗ- Разплащателна агенция.
 
 
- Как виждате българското селско стопанство след 10 години?
- Българското земеделие, след пълноправното членство на страната ни в Европейския съюз, се развива в много по–динамична и атрактивна за бизнеса среда с нови правила, но и с много повече нови възможности.
 
Усвояването на средствата от европейските земеделски фондове разширява обхвата и представите ни за модерно земеделие и издига статуса на българския земеделски производител. Чрез директните плащания стопаните получават ежегодна подкрепа на доходите си, като допълнителен фокус се прави и върху чувствителните направления.
 
Убедена съм, че инвестиционната реализация на програмата за развитие на селските райони и в бъдеще ще дава огромен тласък на сектора и превръщането на българските села в привлекателна територия за бизнес инвестиции и място за живот. 
 
Приоритет в работата на министерството, в комуникация с бранша, е да съхрани и развие традиционните за страната ни земеделски производства, отчитайки важността им в икономически и социален аспект. Високата заетост и професионализма на хората в отрасъла, го прави важен за развитието на страната. 
 
След 10 години се надявам да има все повече обединени земеделски производители, които да бъдат конкурентни на европейския и световен пазар, предлагайки традиционните за българското земеделие високо качествени продукти, произведени при съвременни и модерни условия.
 
Това би сбъднало очакванията на всички нас за възраждане на авторитета и силата на селското ни стопанство и на достойнството на българското село.
 
- Защо избрахте Вашето кариерно развитие да е в селското стопанство?
- Земеделието е с дългогодишни традиции в България. За развитието му  е   нужно  да се посветят хора, които приемат да работят с предизвикателствата пред аграрния отрасъл. Аз открих своя професионален път в него, защото с работата ми вярвам, че мога да бъда полезна за просперитета на селското стопанство.
 
За мен е важно да съм отговорна към земеделските производители и да допринасям за превръщането на препитанието им в доходоносен бизнес.
     
- Кои са най-ценните уроци, които научихте от практиката?
- Аз съм млад човек и имам още какво да уча от живота и професията. Човек не трябва да е нетърпелив, а с постоянство и последователност да постига успехи. Необходимо е да се вслушваме в добрите съвети на хората с опит, защото имаме какво да научим от тях.
 
- Кое в работата Ви е най-голямото предизвикателство? 
- За мен е важно да вървя в крак с новостите. Живеем в динамично време и не трябва да се задоволяваме с наученото от университета. Там е фундаментът, но после практиката е втория учител. Понякога сме изправени пред трудности, но със знания и мобилизация трябва да ги преодоляваме.
 
Предизвикателството за мен е  да бъда добра в професията и на поста, който заемам сега да отдам сили за развитието му. С каквото и да се занимаваш, за да го правиш добре, се изисква много работа, подреденост и широк кръгозор.
 
- Кое Ви амбицира?
- Амбицирана съм да надграждам това, което е постигнато преди мен и да продължавам да се усъвършенствам. Всяко решение обмислям добре, защото позицията ми в работата трябва да е защитена като концепция.
 
- Как подбирате хората, с които работите?
- За мен работата в екип е изключително важна. Разчитам на коректност и лоялност от хората, с които работя. Изисквам отговорност и професионализъм. Взаимно се допълваме, за да постигаме положителни резултати.
 
- Как се прави успешен агробизнес в България?
- Всеки има свои критерии за успех. Аз не мога да дам универсална формула. Моята цел е да работя в посока, която ще благоприятства създаването и развитието на успешен и иновативен агробизнес в България.