Благодарение на дипломата за зооинженер и дългогодишната научно-изследователска дейност нищо в животновъдството не е чуждо на Цонка Оджакова. От завършването си работи в Научен център по животновъдство и земеделие в Смолян. През 1999 г. придобива докторска степен, а 4 години по-късно е вече доцент. През 2007 г. е назначена за директор. 

ДАМИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Научната й дейност е в сферата на овцевъдството – селекция, развъждане, технологии, млечна продуктивност, биологично активни вещества на овче и краве мляко. Като председател на Асоциация за развъждане на Среднородопска, Каракачанска и Родопски цигай овце опознава в детайли и работата на терен.

Дипломирали сте се като зооинженер в Тракийския университет в Стара Загора. Защо избрахте точно тази специалност?

Семейството ми не е свързано с животновъдството. Избрах професията спонтанно – от любов към животните.

Вече почти 15 години сте директор на Научния център в Смолян. Какво усещане Ви носи тази професия?

Научно-изследователската работа е свързана с непрекъснато учене и усъвършенстване, работа в екип и др. Като директор са необходими и други умения, свързани с комуникации, мениджмънт, маркетинг, правилно планиране. Срещите и контактите с много хора ни задължава да имаме познания в различни сфери на земеделието, което на мен лично ми носи голямо удовлетворение.

Като председател на Асоциация за развъждане на Среднородопска, Каракачанска и Родопски цигай овце какво научихте от работата със земеделските производители на терен?

Необходимо бе голямо търпение и сърце, за да приложиш наученото. То да достигне всеки стопанин и той да те разбере. Много често фермерите се интересуват изцяло какви субсидии ще получават. Тук нашата работа е да оценим и работим с истинските животновъди, които се е отнасят с любов към животните. Само такива хора имат успех и се развиват.

Какви са стъпките за един животновъд, за да бъде успешен?

Животновъдите трябва да имат ясни цели – в кой район ще се развиват, избор на порода, познание на основни нормативни документи и др. Тук е мястото на науката за помощ на земеделците относно технология на отглеждане, избор на порода, хранене, начини на управление. Бих ги посъветвала да си поставят реалистични цели за производство и разширяване в дългосрочен план. Набирането на персонал и обучението е много важно условие.

В съвременните условия много важно е повишаване нивото на механизация на процесите. С намаляването на разходите за ръчен труд се обръща по-голямо внимание на жизнените процеси при животните, отчитат се техните поведенчески реакции. Това води до по-добро управление на стопанството и повече доходи.

Цонка Оджакова: Най-успешни според мен са семейните ферми, където има по-малко наемни работници.

Как си представяте животновъдния отрасъл у нас след 10 години?

Считам, че досега политиката е длъжник на този сектор. Надявам се животновъдството да бъде един от водещите отрасли на селското стопанство в България. Трябва да се запазят автохтонните породи като ценен генетичен материал и да се отглеждат на ареала, в който са създадени.

В каква насока е нужно да се работи?

В следващите години трябва да се даде приоритет на развитието на комерсиалните породи. Все по-голямо внимание ще се отделя на биологичното земеделие и опазване на околната среда, както и на производството на екологични храни.