Мая Стойкова e административен мениджър в Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България (АРМПГБ). В сектора работи от 2 години. Основно, работата ѝ е свързана с електронната система за администрация на родословната и развъдна дейност на браншовата структура.
 
- Как виждате българското селско стопанство след 10 години? 
Ще бъда оптимист, смятам, че секторът все още не е разкрил потенциала си и ще продължава да върви напред с бързи темпове. Виждам бъдещото селско стопанство по-развито, по-модерно, с повече електроника, улесняваща работата на фермерите. Вярвам, че все повече млади хора ще избират отрасъла за своя професионална реализация, както и, че ще се произвеждат по-качествени продукти, които ще се продават на цени, достатъчно добри да стимулират и амбицират родните земеделци.
 
- Защо избрахте кариерното Ви развитие да бъде именно в сектора? 
По-скоро секторът избра мен, а аз пък преоткрих себе си в него. Преди това съм работила в различни структури на държавната администрация, но нищо общо със селското стопанство. Нямах особени притеснения, че материята ми е непозната - аз съм от тези хора, които се адаптират лесно. Беше (и продължава да бъде) въпрос на много четене, труд и желание. 
 
- Кое Ви амбицира?  
Преди всичко - положителните оценки и резултатите. Всеки един успех ме кара да бъда по-взискателна към себе си, да се надграждам и надскачам. Смятам, че човек не може да си позволи да спира развитието си, нито да се задоволява с наученото до момента и да живее с мисълта, че му е достатъчно, никога не е - това е процес, който продължава цял живот. 
 
- Как подбирате хората, с които работите? 
Всъщност те избират нас, а ние се стремим да им окажем необходимата подкрепа и да им помогнем, с каквото можем. Доверието и добрата комуникация са предпоставки за изграждането на здрави и стабилни партньорства – най-добрата основа за успешна реализация.
 
- Кои са най-ценните уроци, които научихте от практиката?
Всичко се случва с търпение, последователност и упоритост. Сложните казуси, които понякога възникват, не следва да те демотивират и отказват, напротив - именно търсенето на възможно най-доброто решение, включва в действие „онези малки, сиви клетки“, а те се нуждаят от непрекъснато стимулиране.
 
- Как се прави успешен агробизнес в България?
С ясни и конкретни цели, упоритост, дисциплина, и не на последно място - да имаш нужните знания, както и смелостта да ги приложиш на практика.