Боряна Благоева е животновъд от монтанското село Смирненски. Тя е в сектора от години, а днес фермата й е специализирана за 150 дойни крави. В момента тя се грижи за около 146 животни, основно от порите Черношарен и Червеношарен Холщайн.
 
 
- Как виждате българското селско стопанство след 10 години? 
- Българското за нас е първо и най-важно нещо, защото това сме ние – земеделските производители. За следващите 10 години, според мен, то ще се развива с мега скорост за хората, които наистина имат вярата, хъса и амбицията да станат конкурентноспособни, да защитят името на себе си и семейството си, както и родината, която към днешна дата ни помага и подава ръка. 
 
Времената и традициите не са това, което бяха преди 10 и повече години. Нека си припомним малко страшното и близко минало. Сега всеки може да гледа и да има стадо и то без да се налага да го дарява като актив, на когото посочат олигарси, както и мътните време на ТКЗСТ-ата. Днес дори ни подпомагат в изграждането на огромни животновъдни обекти, стига да искаме. 
 
Истината и подкрепата е най-вече в нашите ръце, трябва да имаме идеи и амбиции, а държавата осигурява финансиране. Силата е в нашите ръце – не я търсете другаде. 
 
- Защо избрахте кариерното Ви развитие да бъде именно в сектора? 
- През 2012 г. започнахме животновъдна дейност. Притежахваме ферма с около 300 ЕПЖ говеда – млекодайно направление под селекционен контрол. През 2015 г. направихме внос на бременни юници. Подобрихме генетиката и млеконадоя на фермата ни. Изградихме иновативна и модерна ферма за 150 говеда Черношарен и Червеношарен Холщайн. И преди и сега фермата ни има за цел да отглежда щастливи животни и да създава нови работни места.
 
- Кое Ви амбицира? 
- Това, което ни амбицира да продължаваме да се занимаваме с животновъдство е най-вече надеждата и резултатите, които получаваме. 
 
- Как подбирате хората, с които работите? 
- Ключът на нашия успех е в добрия екип. Екипът, на когото дължим и всичките си успехи. Добрият екип означава целенасочени управленски решения и действия. Целта, която преследваме е силно значима за организацията ни – тя е устойчивото развитие и производство. А това ще допринесе за естественото развитие и запазване на растителните и животински видове и на околната среда като цяло.
 
- Кои са най-ценните уроци, които научихте от практиката?
- За нас клиентът е най-важен, той е като част от семейството. А компромисите и взаимното уважение са двете неща ,без които едно семейство няма как да просъществува. Понякога има неща, които трябва да приемеш дори да не харесваш, в името на това да останете заедно.
 
- Как се прави успешен агробизнес в България?
- Човек трябва да работи с любов и да жъне успехи – дела трябват, а не думи.