Възможно ли е да се премахне критерият за селски район? Темата беше дискутирана днес по време на първата дискусия с бранша за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г. 

Йоаким Руквид: Директните плащания трябва да се повишат

„По отношение на дефиницията за селски райони, към момента комуникираме с Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Те предлагат в обхвата на тяхната програма да включат общините с население над 20 хил. души. За Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) това означава, че 11 общини по отношение на публична инфраструктура, да преминат в Региони в растеж и финансиране към МРРБ“, каза земеделският министър Десислава Танева.

Какво означава това?

Ако тази промяна бъде осъществена тези 11 общини няма да се субсидират по ПРСР и тази част от Програмата, която е за публична инфраструктура, ще бъде облекчена. По този начин ще се отвори бюджет. 

За какво ще се използва този ресурс?

„При земеделските производители - махаме критерия за селски район и даваме равен достъп на всички земеделски производители. Мисля, че това е едно ново, справедливо решение. Тогава ще има еднакъв шанс за всички

Тоест във връзка с очакванията за намален бюджет на селската програма, как да реагираме по начин, по който няма щета за земеделската общност. Разбира се, и за местните власти. Колегите от МРРБ казват, че бюджетът по тяхната програма е достатъчен, така че да компенсира това намаление“, обясни министър Танева.

Безспорно оттук насетне, с оглед идентификацията на нуждите на SWOT анализите, ние можем да приемем различни критерии. Те могат да бъдат най-различни от досегашните, добави Танева.