Министерството на земеделието и храните е пред приключване на едва първия етап от работата по създаване на Поземлен кодекс, по който активно ще работи през 2016 г. Това обяви в интервю за Фермер.БГ министърът на земеделието и храните Десислава Танева. 
 
В момента се завършва анализа на правните поземлени отношения в целия Европейски съюз и анализа на проблемите и нуждите на поземлените отношения у нас. Тези анализи и изводите от тях са важни, защото в момента страната ни има наказателна процедура поради ограничения, които има в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Те са по отношение на ограниченията за уседналостта. Ето защо страната ни трябва да направи режима си за земеползване сходен с този в останалите европейски страни, за да не подлежи на санкции. С ЕК има активна комуникация, следят работата по Кодекса и изчакват, за да се реши генерално въпросът, обясни Танева. 
 
 
 
Поземлените отношения са фундамента на земеделието в България. С кодекса трябва да се намерят тези решения, които гарантират правата на собственика на земята, но гарантират и устойчивото земеползване. То от своя страна ще доведе до дългосрочни инвестиции и конкурентно земеделие. 
 
В момента близо 10 закона уреждат земеползването, опазването на земята. Те трябва да се обединят в един законов акт, който да урежда правото на собственост, разпореждането със собственост, управлението на собствеността, опазването на земеделските земи. Постоянните промени в Законите водят до несигурна правна среда за извършване на земеделска дейност  – ЗСПЗЗ, например, е променян близо 65 пъти. 
 
Министър Танева признава, че приемането на Кодекс за земята е голямо предизвикателство тъй като част от правните решения „самата аз не мога да кажа как трябва да бъдат взети Въпросът е много щекотлив, защото имаме действаща Конституция за неприкосновеността за частната собственост, която трябва да бъде гарантирана. В същото време имаме близо 12 000 000 земеделски имота средно на 5,5, дка и за да се работи всичко това ефективно, то трябва да се работи комасирано. Второ, за да отглеждаш, трайни насаждения, например, трябва да имаш устойчивост в земеползването, за да правиш инвестиции в напояването – също“, коментира министърът.