В сектора на черупковите плодове се наблюдава устойчив ръст на засадените и реколтирани площи по години. Това каза заместник –министърът на земеделието Вергиния Кръстева по време на видеоконферентна среща с представители на Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове, информира пресслужбата на ведомството.

Черупковите плодове са аут от подмярка COVID-1

По думите ѝ черупковите плодове, и по-специално орехите, са попаднали в групата на чувствителните сектори основно поради факта, че през 2014 г. е отчетено намаляване спрямо индикативното ниво от площите. Кръстева припомни, че тогава е въведен таван при орехите от 5 251 ха по Схемата за обвързана подкрепа с цел запазването и подпомагането на чувствителните сектори

"През 2016 г. се наблюдава надхвърляне на площите с 57,28 %  или с над 3 000 хектара. Данните показваха, че е надвишен значително заявеният лимит от 5 251 ха за тази култура, като по този начин един от критериите за чувствителност на сектора отпадна", уточни тя.

При орехите е бил установен най-висок дял на обвързаната подкрепа, което довело до изключването им. 

Вергиния Кръстева:Видно е, че няма негативно въздействие върху производството им. През последните три години общият размер на млади и плододаващи орехови насаждения се е увеличил до 18 130 ха. Аналогична е ситуацията и при лешниците и бадемите."

На инициираната от Асоциацията днешна среща е обсъдено подпомагането в сектора и по-специално това, попадащо в обхвата на хоризонталната мярка COVID-19.

От обсъжданията става ясно, че черупковите плодове няма да влязат в обхвата на подмярка COVID-1.

"Секторът е включен в обхвата на подмярка COVID-2 за покриване на разходите за противоепидемични мерки в рамките на земеделските стопанства и COVID-3 за преработватели.

Подпомагане се получава още по СЕПП, зелени директни плащания и преразпределителни плащания. Голяма част от насажденията с черупкови плодове се отглеждат по биологичен начин и получават съответното възнаграждение по мярка 11 от ПРСР“, се казва още в пресъобщението.

Вергиния Кръстева е призовала бранша за изпращане на бележки и предложения по Проекта на идентифицирани потребности за Новата Обща селскостопанска политика (ОСП), както и за становища по проекта на наръчника за Земеделските практики от полза за климата и околната среда. 

Спецификата на отглеждане на черупковите плодове позволява прилагането на земеделски практики, които са щадящи климата и които с успех могат да дадат своя принос за смекчаване на последиците от изменението му, е становището на аграрното министерство.