Категорично сме против споразумението между Европейския съюз (ЕС) и Меркосур, понеже то дава възможност на 45 хил. тона мед от Южна Америка да попадне на европейския пазар и то без мито, каза Владимир Русев, председател на Асоциацията на преработвателите на биологични пчелни продукти, за Агри.БГ.

Пчелният мед – къде у нас са най-високите добиви?

Той посочва, че цената на южноамериканския мед е около 30% по-ниска от тази на българския, а причините за тази разлика са в три насоки.

„Първо, инфлацията в тези страни е доста висока. Второ, там производствените разходи са ниски. На трето място е заниженият контрол върху производителите и преработвателите в Южна Америка. По третия показател ние, българите, сме дискриминирани от търговска гледна точка, защото като европейски производители и преработватели сме принудени да спазваме редица правила на ЕС,“ коментира Русев.

По думите му България произвежда около 10–12 хил. тона мед, от които 8-9 хил. тона се опитваме да реализираме на европейския пазар. 

„Тук трябва да се спомене и Украйна – вторият по големина производител на пчелен мед в света. За нея също има въведени квоти за европейския пазар, освободени от мито, в рамките на 8,2 хил. тона. Там цените също са около 30–35% по-ниски от нашите. Така общото количество на внасяния в ЕС пчелен мед, с който трябва да се преборим, е над 53 хил. тона,“ изчислява председателят на асоциацията.

Той припомни, че и сега на европейския пазар има мед от Южна Америка. Около 35 хил. тона се внасят от страните от Меркосур, предимно от Аржентина и Бразилия. 

„Сега обаче има защитно мито от 17,3%, което намалява разликата от 30% в цените почти наполовина. За меда от Украйна защитното мито също е 17,3%. Въпреки това обаче продуктите, които влизат оттам, са силно конкурентни на нашия пчелен мед,“ жалва се Русев.

ЕК налага едни и същи критерии за качество на меда на европейския пазар. Въпреки това пчеларите у нас се опасяват, че определено количество пчелен мед от Южна Америка може да попадне с недотам изпълнени критерии.

„В страните от Меркосур се използват около 240 субстанции, забранени от ЕС. Имаме опасение, че част от тези пестициди могат да попаднат в техния пчелен мед, който пък да стигне до европейския пазар. Чрез този внос пестицидите могат да се прехвърлят в Европа, както и част от болестите, които засягат крайния потребител,“ страхува се Русев.