Чехия черпи опит от България в борбата срещу ерозията на почвата, както и добрите практики за минимална обработка на почвата като технологиите „No-till“ и „Strip-till“. Това стана ясно по време на международна конференция на тема „Защита на водите в страната“. 
 
 
Организатор на събитието беше Председателството на Профсъюза на селското стопанство и храните на Чехия (ASO) в сътрудничество със Селскостопанската камара на Чехия. Конференцията се организира под егидата на министър-председателя на Чехия Андрей Бабиш. По покана на Селскостопанската камара на Чехия участие в срещата взе председателят на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Костадин Костадинов.
 
снимка: НАЗ
 
От чешка страна изразиха още желанието през следващия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) тези технологии за обработка да бъдат включени в стратегическите планове на страната за изпълнение на агроекологичните изисквания.
 
По време на конференцията бяха представени актуални данни за състоянието на водните ресурси на Чехия, водната инфраструктура и възможностите за напояване на земеделските земи в страната.
 
„Водата е ресурс, който е важен не само за развитието на земеделието, но и за опазването на живота на Земята. Промените в климата налагат и активна политика в опазването на водните ресурси. Ние следим и последиците от замърсяването на водите. Нашето правителство е ангажирано с проблемите на водния сектор и за нас е приоритет опазването на този ценен ресурс“, каза премиерът на Чехия Андрей Бабиш при откриването на международната конференция.