Лабораторията „Приморис България”, част от белгийски холдинг е определена да помага на Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) за целите на официалния контрол. Това става ясно от отговор на Министерството на земеделието в сайта на Народното събрание. В същото време съмненията относно правените изпитвания у нас не спират.

Гласувайте: Планирате ли инвестиции в стопанството си през тази година?

Появата на нова частна лаборатория, обслужваща официалния контрол, е оправдано с невъзможността на специализираните структури на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) да се справят с обема работа. Началото на историята може да се отведе до скандала с фитосанитарния контрол на ГКПП „Капитан Андреево” и поемането на официалния контрол на плодовете и зеленчуците от трети страни в ръцете на държавата.

У нас Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол работи по националните годишни програми за официален контрол за: остатъци от пестициди, замърсители (микотоксини, нитрати, тежки метали, неорганичен арсен и неорганичен калай), официален контрол на замърсители във фуражи (тежки метали, селен и кобалт), официален контрол на препаратите за растителна защита и торове за съответствие. А от май, 2022 г., със Заповед на директора на БАБХ е определена да провежда изпитвания на проби, взети от граничните пунктове. 

„Възложени са изпитвания за остатъци от пестициди (с изключение на етилов оксид) на плодове и зеленчуци с произход Турция и микотоксини относно временно засилване на официалния контрол и спешни мерки, уреждащи въвеждането на някои стоки от трети държави”, уточняват от министерството.

През януари тази година от Агенцията съобщиха, че БАБХ продължава да извършва всички дейности на ГКПП "Капитан Андреево", част от официалния контрол - товаро-разтоварване, фитосанитарен и ветеринарен контрол, анализ на пробите, взети по официален контрол. 

Малко по-късно, Заповед на изпълнителния директор на БАБХ от 16 март 2023 г. определя „Приморис България” също да анализира проби от граничните пунктове, за които Централната лаборатория няма необходимия капацитет. На 12 април пък се появява заповед на изпълнителния директор на БАБХ, съгласно която пробите от растения при констатирано натравяне на пчели от неправилна или забранена употреба на продукти за растителна защита ще се изпращат за анализ в лаборатория „Приморис”.

Оказва се, че графикът на Централната лаборатория е пълен, и двата й офиса са ангажирани с пробите, взети от граничните пунктове и по изпълнение на Националната програма за остатъци от пестициди 2023 г. Така се стига до предложението „всички необходими проби по установен конкретен случай на подмор на пчели в село Новоселец, област Сливен, както и други аналогични случаи, да бъдат изпратени за изпитване в лабораторията на „Приморис България” в Пловдив, която има валидна акредитация до юни 2026 г. от BELAC – Белгия, като е част от „Приморис Холдинг – Белгия”, съобщават от агроминистерството.

Депутати обаче се усъмниха в ефективността и достоверността на лабораторните изпитвания. 

„При направена справка установих, че лабораторията работи по методика, която анализира само растения и растителна продукция, която е храна, но не и по методика, която е способна да открие и идентифицира пестициди в растения и растителна продукция, които са цъфтяща растителност, листа от пшеница, царевица и други”, заявява в питане до министър Гечев Илина Мутафчиева от „ПП – ДБ”.

По информация на агроминистерството лабораторията има нужната акредитация да определя характеристиките, принадлеждащи към групата от характеристиките – пестицидни остатъци за всички продукти, принадлеждащи към групата продукти: растителни стоки и фуражи. Позволеният за този анализ метод е газова хроматография с мас спектрометрия и високоефективна течна хроматография с мас спектрометрия. „Заповедта от 12 април 2023 г. е издадена предвид спешността, породена от установен случаи на подмор на пчели във връзка с доклад на директора на ЦЛХИК до изпълнителния директор на БАБХ”, уточняват още в отговора си аграрното министерство. .

Тук ще припомним, че през февруари, тази година Агри.БГ попита БАБХ: „Колко и кои са лабораториите в България - държавни и частни, които са акредитирани да изследват за наличие на неоникотиноиди и други инсектициди?”. В отговорът се споменаваха само Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол  в град София и Централна лаборатория по ветеринарно санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ), определена със заповед на министъра на земеделието и храните за Национална референтна лаборатория (НРЛ) за безопасност и качество на пчелен мед и пчелни продукти. Споменато е обаче, че Агенцията може да се обръща и към други лаборатории.

Лабораторията „Приморис” в Пловдив е спомената и по повод пилотно изследване у нас, констатирало 27 пестицида в трупчета на пчели. През март проф. Пламен Петров от „Животновъдни науки“ в Аграрен университет Пловдив разказа за притеснителните резултати от изследванията, „направени в Централната лаборатория по химичен анализ и контрол на Българска агенция по безопасност на храните и в международна лаборатория PRIMORIS“.