БАБХ продължава да извършва всички дейности на ГКПП "Капитан Андреево", част от официалния контрол - товаро-разтоварване, фитосанитарен и ветеринарен контрол, анализ на пробите, взети по официален контрол. Определението на съда не променя създадената организация.

Гласувайте: Настоявате ли за коригиране на Стратегическия план преди Кампания 2023?

Това заявяват от агенцията по безопасност на храните в отговор на определението на Върховния административен съд, което оставя частната фирма "Евролаб 2011" на граничния пункт Капитан Андреево.

Съобразявайки се с определението на съда БАБХ, ще предприеме последващи законови действия в защита на държавния интерес при вноса на храни през граничния пункт, допълват още от там.

ВАС остави в сила решение на Административен съд - София град, с което бе спряно искане за анулиране на договора за наем с държавата. В решението си съдът се позовава на невнесена държавна такса от 70 лева за обжалване, а пропускът не е бил коригиран в указания от съда срок.

Заради различни тълкувания на решението на ВАС, от БАБХ правят следните уточнения:

- Определението касае само физическото стопанисване на помещения от „Евролаб 2011“.
- Определението не се отразява на извършвания официален контрол от БАБХ на ГКПП „Капитан Андреево“.
- Всички проби ще продължат да се вземат единствено и само от БАБХ.
- Всички лабораторни изследвания (анализи на пробите) ще продължат да се извършват единствено и само Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол към БАБХ.
- Товаро-разтоварната дейност ще продължи да се извършва единствено и само от БАБХ.

Оттам добавят, че в обявената преди дни обществена поръчка за изграждане на държавна лаборатория за нуждите на официалния контрол от БАБХ на ГКПП „Капитан Андреево“ няма предварително определени помещения за дейността и няма да се  повлияе от това съдебно определение.

"Още веднъж искаме да подчертаем, че определението не връща фитосанитарния контрол в ръцете на частна фирма, връща само наетите от частна фирма помещения", заключват от Агенцията по храните.