От няколко седмици читател на Агри.БГ в коментари под новините задава следния въпрос: 
"Питайте къде са лабораториите за неоникотиноиди и други инсектициди. Има съмнение че дори и храната която даваме на пчелите е бъкана с неоникотиноиди. Ще останат пчели само там където няма активно земеделие,сами си правете изводи къде разковничето за синдрома на празния кошер."

Попитахме Българската агенция по безопасност на храните: 

- Колко и кои са лабораториите в България - държавни и частни, които са акредитирани да изследват за наличие на неоникотиноиди и други инсектициди?
 
Ето и отговорът на агенцията, който публикуваме без редакторска намеса: 

"Съгласно изискванията на закона за управление на агрохранителната верига, анализът на проби, изпитвания и диагностика за целите на официалния контрол, осъществяван от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), се извършват в нейните собствени акредитирани лаборатории, както и в други лаборатории, определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.

БАБХ разполага с една акредитирана лаборатория за извършване на анализи на проби, взети за целите на официалния контрол, за пестицидни остатъци от неоникотиноиди и други инсектициди, както и за изследване на пчели и пчелни продукти – Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) в град София.

Друга лаборатория на БАБХ – Централна лаборатория по ветеринарно санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) е определена със заповед на министъра на земеделието и храните за Национална референтна лаборатория (НРЛ) за безопасност и качество на пчелен мед и пчелни продукти. 

Лабораторията извършва анализи за пестицидни остатъци в храни от животински произход."