България очаква ново решение на Европейската комисия (ЕК) за ограниченията, наложени на фермерите в трите области Бургас, Ямбол и Хасково, заради с чумата по дребните преживни животни. 
 
 

Действието на рестрикциите, които бяха въведени с две решения на ЕК, изтича на 31 декември тази година. 

Експерти на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) заминават утре за Брюксел, за да запознаят идната седмица Комитета по хранителната верига и здравеопазване на животните с актуалната ситуация с чумата по овцете и козите у нас.
Фермер.БГ изпрати запитване до БАБХ дали българската страна ще предложи отпадане на ограниченията.
 
„Предстои дискусия по въпроса на ниво Европейска комисия. Анализират се резултатите от извършения лабораторен надзор в съответните области“, отговори пресцентърът на Агенцията по храните.
 
 
В момента страната ни изпълнява Решение № 2018/1499 на ЕК, с което ограниченията за стопаните на овце и кози бяха разширени в област Хасково, след като вече се прилагаха в  Ямболско и Бургаско.
 
Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев от 9 октомври тази година беше забранена търговията, придвижването и транспорта на дребни преживни животни, семенна течност, яйцеклетки и ембриони от такива животни в трите области. 
 
В сила са и ограничения за разпространението на сурово мляко и млечни продукти, както и на месо и месни продукти от дребни преживни животни, добити в зоните на рестрикции. В случай, че не са преминали термична обработка, те могат да се разпространяват единствено на територията на трите области Ямбол, Бургас и Хасково.