От Българския ветеринарен съюз (БВС) изпратиха официално писмо до Изпълнителния директор на Българската агенция по храните (БАБХ). В писмото се посочва, че в изпратения за съгласуване договор по чл. 137А от Закона за ветеринарната дейност (ЗВД) не са отразени постигнатите договорености за промяна на първоначалния договор, уточнени на проведена на 2 август среща в Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

 

От БВС са категорични, че поради тази причина съюзът не е в състояние да съгласува предлагания им вариант на договора.

 

Чл. 137А от ЗВД разпорежда ежегодно в срок до 1 ноември собствениците или ползвателите на обекти, регистрирани по реда на чл. 137, сключват с регистрирани ветеринарни лекари договори за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните и за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните. Образецът на договора в частта му за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните се утвърждава от изпълнителния директор на БАБХ след съгласуване с БВС.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!