Eжегоден зоотехнически преглед на мъжките разплодници в Държавните станции за изкуствено осеменяване в гр. София и гр. Сливен се проведе в края на месец юни, съобщиха от ИАСРЖ. На прегледа в двете ДСИО бяха представени 16 говежди разплодника от породите: Ред Холщайн, Кафяво говедо, Българско родопско говедо, Монбелиард, Родопско късорого говедо и Лимузин. Средната възраст на отглежданите бици е 3 години и 7 месеца. Те са продукт на българска селекция и внос от Австрия, Франция и Холандия.

Според Бонка Чолакова, гл. директор на ГД УГРРП  в държавните станции се произвежда качествен семенен материал, с гарантиран висок процент на жизнеспособни сперматозоиди в доза. Поради завишено търсене и намалени налични дози сперма от биците Брейк 5004189, Арон 8004184, Примос 2604190 и Север 2604191 комисията взе решение за удължаване престоят им в ДСИО с една година.

Въпреки създадените добри условия в Станцията за преценка на млади бичета по собствена продуктивност и предложени различни варианти за съвместна дейност, сътрудничество и партньорство от страна на агенцията, развъдните организации продължават да не предоставят животни, посочват от ИАСРЖ. Към момента на прегледа в нея се отглеждат две телета от породите Кафяво и Черношарено говедо.

В станцията се контролират показателите: растежна способност, тегловно и линейно развитие, оползотворяване на фуража, полови рефлекси и спермопродукция. ИАСРЖ е основен изпълнител и координатор на „еx situ" консервационна програма за съхраняване на съществуващите комерсиални и автохтонни породи говеда, биволи, овце, кози и коне в Р. България. За постъпване в станция се подбират животни, произлизащи от различни генеалогични линии. За съхранение и опазване на генетичното разнообразие от автохтонни породи в ДСИО се отглеждат четири бичета от породата Родопско късорого говедо и две от Българско родопско говедо. Подборът се осъществява съвместно с Развъдните организации работещи със съответната порода, посочват от ИАСРЖ.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!