Ресурс от 100 млн. лв. ще бъде осигурен на ДФ „Земеделие” с постановление на Министерски съвет (МС) за разплащане на добросъвестно изпълнените проекти по програма САПАРД по трите мерки, за които няма решение на ЕК за възстановяване или не на разплащанията. Това съобщи вицепремиерът Меглена Плугчиева на пресконференция в МС.


В понеделник на еврокомисаря Мариан Фишер Бойл ще бъде изпратен доклад с всички изпълнени ангажименти и мерки по плана за действие по програма САПАРД и доклад за взаимодействието с ОЛАФ и прокуратурата по проверките по програмата.


Към 10 март 2009 година са сключени договори по всички оперативни програми структурните и кохезионния фонд и „Развитие на селските райони” за 2 825 000 000 лв.
Приключила е работата по ОП „Околна среда” и заедно с МРРБ се оформя национална позиция за управление на средствата и цялостното управление на Ви К сектора и с решение на МС по доклада на 30 март трябва да се внесе в НС текстове за промени в Закона за водите и Закона за регионално развитие.