През първите шест месеца от началото на маркетинговата 2013/14 година (септември 2013 г.) изкупните цени на царевица за зърно се движат значително под нивата отпреди една година. Това сочат данните, публикувани в ситуационно преспективен анализ на Земеделското министерство.

Натиск върху цените оказват по-ниските международни котировки през настоящия пазарен сезон, поради повишеното предлагане от страна на големи производители като Украйна, Русия, САЩ, ЕС и Китай, както и рекордно високата реколта `2013 в България.

По данни на САПИ, средната изкупна цена на царевица за зърно за изминалата 2012/2013 пазарна година е 402 лв./тон, с около 16% по-висока на годишна база, основно поради значително по-високите нива през първата половина на годината. В рамките на годината се наблюдава постепенно понижение на цените от 444 лв./тон за септември 2012 г. до 368 лв./тон за август 2013 г.Текущата 2013/14 маркетингова година стартира при средномесечна изкупна цена за септември 2013 г. от 249 лв./тон - с 44% по–ниска спрямо нивото отпреди една година. През следващите пет месеца се наблюдава леко повишение на изкупните цени до средно 287 лв./тон за февруари 2014 г., което обаче остава далеч под нивата от предходната година. Средно за периода септември 2013 г. – февруари 2014 г., изкупната цена на царевица за зърно бележи спад от 37% на годишна база до 265 лв./тон.


Въз основа на данни на „Системата за агропазарна информация” (САПИ), средните разходи за производство на царевица от реколта `2013 в страната се оценяват на около 124,19 лв./дка (с включена рента в размер на 25 лв./дка). При среден добив за страната от 619 кг/дка (по оперативна информация), се формира средна себестойност на царевица от реколта `2013 около 201 лв./тон.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!