Осем нови хибрида царевица предлага на фермерите Институтът по царевицата в Кнежа, съобщава Селскостопанска академия.

Фермери, вижте какво ви готвят политиците 

В каталога за 2022 г. са включени хибридите Кнежа 568, Кнежа 570А, Кнежа 571, Кнежа 572, Кнежа 573, Кнежа 575, Кнежа 649 и Кнежа 651. Те са устойчиви на икономически важни болести и неприятели, високодобивни, стрестолерантни и с бърз темп на отделяне на влагата в зърното генотипове. 

Селекцията на българската царевица има регионален характер и екологична насоченост, което прави хибридите адаптирани към условията в страната. 

Заедно с новите предложения на Института няма да липсват и вече познатите Кнежа 310, Кнежа 317, Кнежа 320, Кнежа 435, Кнежа 442,  Кнежа 461, Кнежа 509, Кнежа 517, Кнежа 560, Кнежа 561, Кнежа 564, Кнежа 565, както и търсените за силаж Кнежа М 625, Кнежа 648, Кнежа 683 А, Кнежа 651 и специалните Захарна 1 и Пуклива 1Б. 

Семената са сертифицирани, а повечето хибриди са признати след двугодишно изпитване в Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).