Центърът за професионално обучение към Фондация за биологично земеделие Биоселена организира обучение по агроекология на 14 и 15 декември 2017 (четвъртък и петък), съобщиха от фондацията. 
 
Обучението се провежда в офиса на фондацията в Карлово (ул. „Васил Караиванов” №36) от 10 до 17 часа.
 
Преди курса е необходима предварителна регистрация: трите имена, образование (магистър, бакалавър, средно, средно специално, основно); ЕГН.
За курса са необходими копие на диплома, снимка паспортен формат (на хартия или файл); такса 150 лева; попълнено заявление с лични данни.
 
Успешно завършеният курс е изискване за всички, които са одобрени по Мярка 10 или 11 на ПРСР и са втора година. От полза е за всички, които се интересуват от агроекология.