Българското селско стопанство осигури за износ храни и живи животни на стойност 5,440 млрд. лева през единадесетте месеца на миналата година, показват данни на националната статистика.
 
 
Година по-рано са отчетени продажби за 5,177 млрд. лв., като  търговията със стоки от тази група отбелязва ръст с 5,1% на годишна база. Данните са окуражителни на фона на сложната епизоотична обстановка в страната и свързаните с нея проблеми на животновъдството.
 
Огромната част от износа е към други страни членки на ЕС. Четири от всеки пет лева за нашата продукция са платени от граждани на Съюза. Общият пазар е получил за единадесетте месеца български храни и живи животни на стойност 4,308 млрд. лв. при ръст от 13%.
 

В същото време намаляват доставките за страните извън ЕС.

 
Като цяло през периода януари - ноември миналата година износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 9,5% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 35,059 млрд. лева, съобщи Националният статистически институт (НСИ).  
 
Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират близо 68% от износа за държавите членки на ЕС.