73% от българите, участвали в проучване на Евробарометър за Общата селскостопанска политика на ЕС посочват, че помощите за земеделеие през следващите години трябва да се увеличават. С процент повече – 74%, на същото мнение са и гърците. В Естония положително отговарят 69 на сто. В Дания обаче подкрепа за подобно увеличение изказват едва 15 на сто от запитаните, съобщава БТА.

Над 90 на сто от европейците подкрепят ОСП на ЕС, сочи разпространеното проучване. На въпрос за отношението им към селското стопанство и ОСП, 41 на сто от участниците заявяват, че това са "много важни" за ЕС неща, а 47 на сто - "важни". В Гърция процентът на положителните отговори достига даже 96.

Проучването е поръчано от ГД "Земеделие и развитие на селските райони" на ЕК, обхваща всички страни в ЕС и е извършено между 13 ноември и 9 декември 2009 г.