В периода между 3 октомври и 1 ноември са установени 23 положителни за Африканска чума по свинете (АЧС) проби при диви свине и 21 за Трихинелоза. За същото време в Модул „Лов” – системата на БАБХ за контрол и изследване, са въведени общо 3 240 проби за изпитване за вируса.

Ловците почнаха да отстрелват Африканската чума

Засегнатите области са общо 8. Най-много са положителните случаи в Ямболско (10). Следват Хасково (4); Велико Търново, Габрово и София област (по 2); Пазарджик, Стара Загора и Монтана (по 1).

Ветеринарните власти припомнят, че пробите се изследват в лабораториите при Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) – Национална референтна лаборатория „Класическа и Африканска чума по свинете и Каприпоксвируси“, Изпитвателна регионална лаборатория в Стара Загора и във Велико Търново.

Освен за АЧС месото от дивите свине задължително се изследва за Трихинелоза. От началото на ловния сезон са констатирани 21 положителни проби от въведените общо 1 747. Негодни за изследване са 35 проби, за което подателите им са уведомени чрез Модула.

С Модул „Лов“ работят всички лаборатории, които изследват АЧС. Данните за пробите се въвеждат от ловците в електронен формат. Това се случва през мобилно устройство, а не на хартия.

Всяка проба има свой баркод, чрез който тя се идентифицира при постъпване в лабораторията. След изпитването резултатът се въвежда отново в електронната система. По този начин подателят може веднага да получи информация за него отново през своето мобилно устройство. Резултатът може да бъде проверен също и на сайта на Агенцията по храните.

Ако материалът за изследване не е в достатъчно количество или пробата е негодна, лабораторията го отразява в Модула и подалият пробата получава автоматично съобщение за това.

Според БАБХ приложението предотвратява и често допускани грешки, които се дължат на неправилно или неточно попълнена на хартия информация. Целта е да се улесни и ускори процесът на предаване и обработване на пробата, както и на получаване на резултатите.