Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) обяви, че измирането на пчели край плевенското село Петокладенци не е свързано с пръскане на земеделски култури, а с третиране срещу насекоми, като комари и мухи.

Мор на пчели в Плевенско – за четвърта година подред

Подморът на пчелите, за който сигнализира стопанка край село Петокладенци, община Белене, област Плевен, не се дължи на отравяне с продукт за растителна защита, констатират от Агенцията по храните.

Лабораторното изследване на пчелите е установило наличие на активни вещества, които се съдържат в препарати - така наречените биоциди, предназначени за третиране срещу мухи, комари и пълзящи насекоми включително разрешени и за употреба в бита

Няма регистрирани продукти за растителна защита с установената комбинация от активни вещества.

На 4 май тази година е издадена заповед от директора на Областна дирекция „Земеделие“ в гр. Плевен за свикване на комисия с участието на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) за проверка на място в с. Петокладенци, община Белене по сигнал за подмор на пчели. Проверката е извършена в същия ден, в който е издадена заповедта.
 
Взета е една проба от пчели и една проба от третирана растителност - плевелна растителност в новозасят слънчоглед. Пробата от третираната растителност е взета от друго землище, различно от това, в което е разположен пчелинът, по настояване на собственичката на животновъдния обект. Очаква се и резултатът от растителната проба. 
 
Подателката на сигнала е уведомена за резултатите.