Българска асоциация „Биопродукти“ (БАБ) излезе с отворено писмо, адресирано по премиера Пламен Орешарски, министъра на земеделието Димитър Греков и медиите, срещу проекта за изменение и допълнение на Наредба 11 за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2007 - 2013 г. Според членовете на БАБ промените лишават биологичните земеделски производители от възможността да подават заявления за подпомагане по м. 214 „Агроекологични плащания” – в частност подмярка „Биологично земеделие”.

 

„Такова решение ще нанесе сериозен удар върху бранш, който вие редовно определяте като приоритетен, и който обединява огромна част малки и семейни ферми, разположени в планински и необлагодетелствани райони, за които биологичното земеделие е алтернатива за оцеляване.

От една страна тези изменения ще лишат от подпомагане фермерите, чиито петгодишни агроекологични ангажименти са изтекли през 2013 г., и които няма да могат да ги удължат с една година, както предвиждаше § 31 от преходните и заключителни разпоредби на наредбата, предвиден за отпадане с измененията. Това са пионерите в биоземеделието в България", се посочва с писмото.

[news]


"Бихме искали да припомним, че именно те бяха и най-много санкционирани и поеха на гърба си огромната административна тежест, с която беше натоварена мярката през първите години на прилагане. Въз основа на опита с техните заявления, с последващите наказания и проблеми, беше многократно променяна и облекчена процедурата и нормативната уредба за кандидатстване за подпомагане по м.214. Смятаме, че не е справедливо сега пак те да бъдат поставени в неконкурентна позиция спрямо останалите си колеги и да бъдат наказани с нулева година за това, че са били първи“, пише в отвореното писмо.

От БАБ настояват параграф 31 да не бъде отменян и информират, че вече са внесли официално становище в Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

 

Според биопроизводителите с готвените промени ще бъдат лишени от възможност да кандидатстват за подпомагане и всички земеделски производители, най-често млади хора, които са започнали преход към биологично производство през 2013 година и разчитат през 2014 година да подадат своето първо заявление за подпомагане. „По предварителни данни от контролните органи става дума за повече от 1000 нови фермери. Много от тях са поели това като задължение в свои проекти по различни мерки на ПРСР и сега са изправени пред невъзможност да отговорят на изискванията на отделните наредби“, заявяват от БАБ. От асоциацията настояват процедурите за промяна на Наредба 11 да бъдат спрени.

 

 

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!