С последните промени в Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които отпада начисляването на ДДС при продажбата на произведеното от земеделските производители зърно на практика те ще кредитират националния бюджет със заплатения от тях ДДС за всички закупени от тях в процеса на производството суровини и материали. Това становище изразяват от Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/ по отношение на промените, свързани с въвеждането на механизма за обратно начисляване на ДДС.

В закона е заложено още при всяко възстановяване на ДДС да се извършва ревизия, като срока е 30 дни „в случай че няма съмнение за нарушение“. По този начин законът дава възможност за субективно отношение и съществува риск при всяка ревизия да има съмнение, което означава, че земеделските производители ще чакат своите средства за неопределено време.
[news]
Това изключително много притеснява земеделските производители, каза Ивайло Тодоров, изпълнителен директор на АЗПБ и допълни, че досега ДДС възстановяваха при износ на зърно на големите мултинационални компании-износители.

От влизането на закона в сила, тези компании, които са финансово стабилни ще бъдат облекчени, за сметка на земеделските производители. „Разбираме, че идеята е да бъдат преустановени злоупотребите с ДДС по веригата, които ощетяват бюджета. Част от членовете ни - например животновъди, които сами произвеждат фуража си, като за целта закупуват зърно също имат проблем с некоректни търговци”, посочи Ивайло Тодоров.

Според АЗПБ приетият 5 годишен период на действие на механизма е твърде дълъг, а ефектът от наложената мярка може да се прецени за срок от 2 години. По отношение на въвеждането му от АЗПБ считаме, че това трябва да стане от новата финансова година, като задължително бъдат изготвени указания от НАП за разяснения по осъществяването на законодателните промени, категоричен е председателят на АЗПБ Христо Цветанов.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!