Асоциация Български Пипер (АБП) изпрати свое предложение за зам.-министър на земеделието и храните, отговарящ за работата с НПО.

На свое заседание Управителният съвет на Асоциацията е взел решение да предложи на министър Димитър Греков, негов заместни да стане Евгения Кирилова Митрова - досегашен Директор на Дирекция „Растениевъдство” в МЗХ.

Фермер.БГ публикува пълният текст на писмото от АБП до земеделския министър проф. Греков:
 

Уважаеми г-н Министър, информирам Ви, че във връзка с поставената ни задача на срещата с НПО в земеделския сектор проведена в София на 07.06.2013г. Управителният Съвет на „Асоциация Български Пипер” проведе заседание на 09.06.2013г. в гр. Ямбол.
 

По точка първа от дневния ред УС на АБП реши:

за Заместник Министър на МЗХ отговарящ за работата с НПО предлагаме да бъде назначена г-жа Евгения Кирилова Митрова - досегашен Директор на Дирекция „Растениевъдство” в МЗХ, защото:
 

  • тя е специалист агроном и познава в детайли технологията и проблемите като цяло в зеленчукопроизводството и в частност на пиперопроизводството;
     

  • г-жа Митрова работи с АБП от 12  години, когато беше създадена Асоциацията. Тя познава лично почти всички членове на нашата организация – 125 фирми, кооперации, земеделски производители и предприятия. Обикаляла е полетата на много от производителите във връзка с пътуващите семинари и разясняване на условията за създаване на Организации на Производителите. Всички субсидии, държавни помощи, кредитни линии, обучения, връзки с други централни органи и организации са били възможни с нейната активна и безкористна подкрепа и съдействие.;
     

  • г-жа Митрова притежава много личностни качества, като много добра комуникативност, умение да изслушва и разбира проблемите на НПО и да ги адресира към необходимите институции, неподатлива на корупционни практики – лобира главно за малките и средни производители. В отстояване на нашите интереси е много активна, целенасочена и винаги довършва работата до край. Тя обича работата си и я работи с голямо вдъхновение и хъс. Г-жа Митрова има интереси и възможности не само в зеленчукопроизводството, но и в други браншове на земеделието, има достатъчно ценни контакти и в други министерства, Народното Събрание и различни агенции. Всичко това ще й позволи със същия успех да бъде в полза не само на „Асоциация Български Пипер”, но и на всички НПО в земеделието в България.

 

С уважение:

АБП – орг. секретар Георги Василев


© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!