Областната дирекция „Земеделие“ - Враца, ще запознае земеделските производители от региона с правилата и проблемите при контрола на селскостопанската техника
 
 
Информационната среща - семинар се организира съвместно с териториалния офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) в събота, 25 май, в град Бяла Слатина. Темата е „Режим на регистрация и контрол на земеделска техника“, а участието на фермерите е безплатно.
 
Инж. Цветомир Николов, гл. експерт в „Контрол и техническа инспекция“ (КТИ) – Враца, ще разясни пред стопаните проблемите при регистрацията на земеделска техника, внесена от страни извън ЕС.
 
Специалистът ще направи и демонстрация за безопасност при движение на земеделска техника по пътищата, отворени за обществено ползване.
 
По време на срещата експерти от Териториалния областен офис на НССЗ във Враца ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.
 
Семинарът ще се проведе от 9:45 часа в Бяла Слатина в залата на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).