Създаване на онлайн система, която гарантира правилната логистика на фуражите и пълна проследяемост на процеса на доставка, е в основата на иновативен проект, който се изпълнява от партньори в Белгия, Холандия Франция и Полша.

Агроиновации: Как се прави прецизно свиневъдство

Експериментът е част от европейския проект Internet of Food & Farm 2020. Представяме ви го в брой 156 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Този експериментален проект използва иновативен подход, който осигурява и удостоверява транспортирането на насипни стоки в агро-хранителната верига – както за фуражи, така и за храни с нулев риск от заразяване. 

Проектът се изпълнява в партньорство между зърнопроизводители, фуражопроизводители, силозни стопанства, технологична и транспортна компания.

Производителите инвестират значителни ресурси, за да установят безопасен и проследим процес на своите продукти, докато те напуснат мястото на производство. Въпреки това не съществува механизъм за допълнителен контрол върху транспортирането и доставката на тези стоки до силозите на клиентите.

В резултат на това често в практиката се случва да се доставят насипни стоки в грешен силоз, което причинява замърсяване и щети за клиента. Напълно автоматизирана система за контрол на доставките до силози, използваща IoT решения, гарантира, че правилното насипно съдържание е доставено и че спецификите на тази доставка са регистрирани. 

Конкретните цели, които са си поставили участниците в експеримента, са засилване на контрола по цялата верига на доставки с акцент върху проследимостта извън мястото на производство, както и напълно гарантирана доставка на храни и фуражи чрез автоматизирана система за идентификация на силози с нулев риск от замърсяване. 

В рамките на изпълнението на експеримента се правят полеви тестове с участието на крайни потребители. Сред очакваните резултати са увеличаване на успешно откриване на замърсявания до 95% и до 99% оперативна съвместимост на системата.

156 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на Internet of Food & Farm 2020 и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.
 

Следете новите технологии в селското стопанство и на cap4us.agri.bg.