Събирането на данни за прогнозиране на заболявания в ранен стадий, за да се намали използването на антибиотици при отглеждането на свине, и разпространението на най-добрите практики. Това са темите, по които работи Пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs, който се изпълнява в Белгия от Регионалния клъстер „Северозападна Европа“.

Агроиновации: Цифровизацията се тества в реални млечни ферми

Това е темата на брой 155 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Антимикробната резистентност е все по-често срещан проблем в свиневъдните стопанства. Много високо се оценяват мерките за намаляване на употребата на антибиотици в животновъдството. 

Ето защо Европейската комисия (ЕК) разпространи препоръки до държавите членки и прие законодателство, което обхваща програми за употреба на антимикробни препарати и мониторинг на зоонозите, за да ограничи разпространението на антимикробната резистентност.

Като се вземе предвид, че производството на свинско месо значително допринася за употребата на антибиотици в съвременното животновъдство, този иновативен експеримент се фокусира именно върху прецизното свиневъдство.

За да намали употребата на антибиотици в съвременните системи за отглеждане на свине, проектът залага на събирането на данни, чрез които могат да се предвидят болести в ранен стадий, както и на синергичното хранене. 

Освен това екипът планира да изследва човешкото поведение в производствения сектор, като показва и публикува ползи, резултати и примери за най-добри практики. 

В рамките на експеримента се предвижда да се направи оценка на системата, да се определи нейният дизайн и необходими функционалности. Тук значителен принос ще имат цифровите иновационни хъбове, които работят в подкрепа на отговорното животновъдство.

Брой 155 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

 

Следете новите технологии в селското стопанство и на cap4us.agri.bg.