Програмата EIT Food Legal and Accounting Support дава възможност на стартъпи да подават своите заявления за покриване на правни и счетоводни нужди. Европейският институт за иновации и технологии в храните (EIT Food) и Институт за агростратегии и иновации - ЕIT Food Хъб България обявиха прием на заявления по програмата. 

Агроиновации: Тестване на агротехнологични решения с EIT Food Test Farms

Как могат да се възползват стартиращите компании, които имат нужда от такава подкрепа? Това е темата на брой 148 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.бг реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

EIT Food знае, че правните и финансови препятствия пред стартъпите в началния етап от тяхното развитие моагт да бъдат голямо предизвикателство. В действителност последните статистически данни показват, че недоброто управление на финансите и справянето с правните проблеми е причина за половината от всички неуспехи на стартъпите.
 
За да помогне на агро-хранителни стартъпи да избегнат тези затруднения, EIT Food предлага до 2500 евро на предприемачи в ранен етап, за да им помогне да преодолеят специфични правни и счетоводни предизвикателства.
 
Тези безвъзмездни средства са достъпни за стартъпи в начален етап от развитието си от Източна и Южна Европа. Избраните компании ще получат до 2500 евро за възстановяване на разходите за услуги като регистрация на фирма, защита на интелектуалната собственост, регистрация на търговски марки и разрешителни, счетоводни услуги и други.
 
Кандидатстването по тази програма става по график до 30 септември. В момента е отворен прозорец за прием на заявления до 30 април. Следващият прозорец за кандидатстване е от 1 май до 30 юни 2020 г.
 
Подадените заявления се оценяват на всеки два месеца. Препоръчително е стартъпите да кандидатстват възможно най-рано поради ограничения размер на финансирането.
 
Повече информация за безвъзмездните средства, допустими страни и региони, както и документите за кандидатстване са налични ТУК
 
Накратко за EIT FOOD
EIT Food е паневропейско партньорство с ориентиран към потребителите подход, който има за цел да подпомогне иноватори, предприемачи и студенти да разработват и развиват решения на предизвикателства, пред които е изправено обществото в световен мащаб, да ускорят развитието и внедряването на иновациите, да създават работни места и кариери и в крайна сметка да повишат конкурентоспособността на Европа. Като една от най-мащабните световни инициативи, свързани с храните, EIT Food иска Европа да поведе една глобална революция в производството и иновациите при храните. Целта на EIT Food e да промени начина, по който нашата храна се произвежда, доставя, консумира и рециклира, и да създаде стабилен във времето и ефективен хранителен сектор, подкрепящ една устойчива и кръгова биоикономика.

EIT Food е част от Европейския институт за иновации и технологии EIT и в своите действия прилага Регионалната иновационна схема (RIS) на EIT. RIS е обединяващата схема на EIT общността, която има за цел да допринесе за подсилването на иновациите в европейските държави и региони, които принадлежат на групата на „скромните и умерени“ иноватори според разпределението, посочено в European Innovation Scoreboar.

Брой 148 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на Европейския институт за иновации и технологии в храните (EIT Food) и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.
 

Новите технологии в селското стопанство следете и на cap4us.agri.bg.