Програмата EIT Food Test Farms дава възможност на стартъпи да тестват и валидират своите продукти и услуги в реални стопанства. По програмата се отпускат до 3000 евро за покриване на разходите за пътуване и провеждане на тестовете. 

Агроиновации: Изтича срокът за кандидатстване по стажантската програма на EIT Food

Европейският институт за иновации и технологии в храните (EIT Food) и Институт за агростратегии и иновации - ЕIT Food Хъб България обявиха прием на заявления по програмата. Как могат да се възползват стартиращите компании, които имат агротехнологични разработки?  Това е темата на брой 147 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

EIT Food търси стартъпи, които имат практическо селскостопанско решение за земеделските производители. То трябва да им помогне да се справят с най-належащите предизвикателства и да подобрят качеството и безопасността на продукцията си. 

Стартъпите трябва да имат разработен продукт или услуга, която е готова за валидиране на полето. Желанието на EIT Food е да помогне за валидирането на иновативните агротехнологични идеи и за тестването на техните продукти и услуги, да представи бизнеса им на клиенти и инвеститори и да подкрепи технологичната трансформация в европейското земеделие.

Ползи от програмата

Програмата Test Farms е предназначена да свърже стартъпите с фермерите, земеделските земи и пасищата, като резултатът е пилотен проект. 

Участващите стартъпи имат възможността да получат:

• Свързване със земеделски производители, както и достъп до земя и пасища с необходимите условия за успешен пилотен проект;
• Възможност да се направят пилотни тестове с професионални фермери в реална обстановка, за да постигнете валидиране на разработеното земеделско решение;
• Възможност за показване на технологичното решение в реална обстановка и доказване на концепцията по време на Демонстрационен ден, организиран в стопанството на фермера;
• Достъп до мрежата на EIT Food.
• Бюджет до 3000 евро за покриване на разходите за пътуване и провеждане на тестовете.

Изисквания за допустимост:

• Кандидатът е компания, регистрирана в една от следните държави: България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Португалия, Сърбия, Испания, Турция, Италия, Гърция;
• Да не е получил повече от 60 000 евро финансиране от EIT Food през 2020 г.;
• Да е разработил иновативно решение за земеделие и животновъдство;
• EIT Food има няколко стратегически теми за трансформация на хранителната система. Избраните стартъпи трябва да работят за постигането на една от тях – алтернативни протеини; устойчиво земеделие; целенасочено хранене; цифрова проследяемост; кръгови хранителни системи;
• Кандидатът да е подал пълно заявление, т.е. отговорил на всички въпроси, включени във формата, достъпна ТУК, както и да е попълнил и прикачил всички необходими приложения;
• Участниците в изданията от 2019 г. Test Farms Полша или Test Farms Испания не са допустими за програмата;
• Членовете на EIT Food RisingFoodStars, които в момента участват (Бизнес план 2020) или са участвали в предишни години в проекти в рамките на консорциума EIT Food, не са допустими по програмата.

Информация за критериите за подбор по програмата може да откриете ТУК .

Крайният срок да кандидатстване е 21 април 2020 г. Вижте повече ТУК

Брой 147 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на Европейския институт за иновации и технологии в храните (EIT Food) и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.
 

Новите технологии в селското стопанство следете и на cap4us.agri.bg.