Мобилна роботизирана платформа за автоматизация на вземането на проби от почвата е темата на 90 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации. Представяме ви дейността на оперативна  група, която тества цифровото решение в стопанствата на фермери в Естония.
 
 
Технологията за наземни безпилотни апарати има значителен потенциал за използване в различни области на селското стопанство. В проекта на оперативната група се въвежда ново роботизирано устройство за вземане на проби от почви. Прилагането на безпилотна мобилна технология за автоматизация на пробите от почвата значително повишава ефективността на процеса. Тази автоматизирана и дистанционно контролирана технология дава възможност за по-често събиране на проби, отколкото традиционните ръчни методи.
 
 
Универсалната мобилна роботизирана платформа е адаптирана и модифицирана за събиране и съхраняване на почвени проби от полета и измерване на параметрите на почвата едновременно. Платформата се движи и работи самостоятелно със специален софтуер и връзка с отдалечен сървър. Въвежда се и се обсъжда механичното проектиране на устройството за вземане на проби от почвата и софтуера за управление.
 
Технологичното решение е монтирано на платформа за мобилни роботи от среден размер. Използвайки облачно-базирания софтуер за управление, това хидравлично електромеханично устройство се тества за скорост и ефективност. Установено е, че настоящият потенциал на системата надвишава над три пъти традиционния метод. Освен това, по време на сондирането, няколко различни параметри на почвата могат да бъдат измерени едновременно с допълнителни инструменти: влажност, плътност, температура и др. Резултатите могат да се използват за автоматично актуализиране на профила на полето и картите в приложението в облака.
 
 
През 2018 в Естония е проектиран и изграден прототип на това автономно средство за вземане на почвени проби. В допълнение към прецизното вземането на почвените проби точните GPS точки, устройството регистрира почти в реално време и плътността на почвата.
 
Очаква се оперативната група да продължи съвместното разработване на продукта и да се продължи изследването на резултатите от прилагането му в стопанствата, включени в оперативната група. Сред дългосрочните цели на проекта е да се търсят допълнителни средства за финализиране на техническото развитие и продължаване на бизнес развитието. Методологията и техническото проучване, трайността и ефективността на системата могат да бъдат подобрени още по време на планираното разработване на продукта.
 
 
90 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ-Агри и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!