Със специализирани в селското стопанство роботи и мащабна цифровизация на отрасъла Китай ще изведе стопанствата на нови нива. Очаква се цифровото селско стопанство чувствително да повиши средния си доход. Всичко това вече е заложено в приетия „План за развитие на цифровото земеделие в селскостопанските райони“. До 2025 г. се очаква в Интернет да се продава 15% от агропродукцията. 

Ето как блокчейн технологиите се справят с проблеми на фермерите

Азиатската държава се е ангажирала със задачата в агросектора да бъдат въведени селскостопански роботи от ново поколение. Агроботите ще помагат в диагностиката на болни животни, в извеждането на паша и храненето на животните.

Китай тясно свързва бъдещето на селското стопанство и селските райони с постигането на национални цели като премахване на бедността.

Очаква се следващата вълна на икономически растеж да дойде не от градски центрове от най-високо ниво като Пекин или Шанхай, а от по-малки градове, разположени в селските райони.

„Планът за дигитализация се отнася до подобряване на ефективността и производителността“, твърди анализатор на селскостопанската политика, базиран в Пекин.

Според експертите агропромишлената цифрова икономика е донесла само 7% от добавената стойност през 2018 г. В сравнение с други сектори, цифровата селскостопанска икономика е толкова малка, че има най-големи възможности за развитие.

„Разширяването на Интернет покритието ще позволи на производителите на храни да се свързват към мрежите за електронна търговия и да ги продават на по-добри цени. Що се отнася до въвеждането на технологични иновации, държавните стопанства в североизточната част на страната и в Синдзян на северозапад са основните купувачи и потребители на технологии“, категоричен е експертът.

Изкуствен интелект ще се ползва и за защита на посевите, контрол над реколтата и анализ на базата на снимки, които машините ще правят от въздуха. При това тази селскостопанска техника ще ползва китайската картографска система Beidou.

Навсякъде ще се прилагат и блокчейн приложения за агробизнес в селските райони, за безопасност на храните и прозрачност на веригата за доставки.