Необходимостта от по-добра насоченост на помощта от Европейския съюз (ЕС) за младите земеделски стопани. Това обсъди работната група по финансови селскостопански въпроси (AGRIFIN) на свое заседание. Форумът се проведе на 13 октомври в Брюксел.
Според доклада на Европейската сметна палата (ЕСП), с насърчаване на младите стопани, приемствеността между поколенията ще бъде по-ефективна.
 
 
Освен темата за младите в земеделието, бяха изказани и заключенията на Съвет по специалния доклад на ЕСП: "Новата роля на сертифициращите органи в областта на разходите за ОСП: положителна стъпка към модела за единен одит, но със съществени слабости, които следва да се преодолеят"
 
Това заседание на AGRIFIN беше предпоследно, преди България да поеме ротационното председателство на Съвета на ЕС от януари 2018 г. 
 
На заседанието на работната група, което ще се проведе на 29 ноември 2017 г., страната ни следва да представи своята програма за предстоящите, в рамките на шестмесечието, срещи на AGRIFIN.