Селското стопанство у нас завършва трудна година, показва първата оценка на икономическите сметки за сектора на Националния статистически институт (НСИ).
 
 
Крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2018 г. се оценява на 8,077 млрд. лв., което е с 2% по-малко в сравнение с предходната година. Намалението се дължи на спад в стоковите обеми с 3,1%. 
 
Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е 5,414 млрд. лв. и отбелязва намаление спрямо 2017 г. с 2,8%. Това понижение е в резултат на спада в обемите с 4,6%. Продукцията в животновъдството е на стойност 1,978 млрд. лв., като запазва равнището, постигнато през 2017 г.
 
В същото време се увеличават разходите на земеделските стопани. Стойността на вложенията за текущо потребление, използвани в сектора през тази година, достига 4,672 млрд. лв., което е с 4,3% повече от предходната година. Ръстът се дължи както на увеличението на обемите с 1,3%, така и на повишението на цените с 3,0%.
 
     Структура на крайната продукция в селското стопанство през 2018 г.
 
Източник: НСИ
 
Брутната добавена стойност, създадена в селското стопанство през тази година, достига 3,405 млрд. лв. и е с 9,5% по-ниска от 2017 г. Това е резултат преди всичко от намалението на обемите с 8,4%, а на следващо място – от понижението на цените - с 1,2% на годишна база.
 
Нетният доход в сектора намалява с 14,8%, което е в резултат на намалените обеми на продукцията и субсидиите в селското стопанство спрямо 2017 г. Нетният предприемачески доход в селското стопанство спада на годишна база с 30,5%, съобщиха още от НСИ.