По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през първото тримесечие на 2014 г. брутният вътрешен продукт на един зает се увеличава с 1.1% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

 

По предварителни данни през първото тримесечие на 2014 г. заетите лица в икономиката са 3 302.4 хиляди. Общият брой отработени часове е 1 336.7 милиона. Структурата на заетостта по икономически дейности през първото тримесечие показва увеличение на относителния дял на заетите в аграрния сектор.

 

На едно заето лице се падат 4 874.4 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 12 лв. БВП за един отработен час.

 

По предварителни данни за първото тримесечие на 2014 г. най-ниска е най-ниска производителността на труда в аграрния сектор – 684.4 лв. брутна добавена стойност на един зает и 2.2 лв. за един отработен човекочас.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!